TIN TỨC & SỰ KIỆN
Xếp hạng của ĐHQGHN
Cập nhật tháng 9/2019
Bảng xếp hạng QS châu Á năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2015: 191-200 (Nguồn: topuniversities.com)
2014: 161-170 (nếu tính theo số thứ tự từ trên xuống trong bảng xếp hạng QS châu Á, ĐHQGHN xếp thứ 169)
2013: 201 – 205 (nếu tính theo số thứ tự từ trên xuống trong bảng xếp hạng QS châu Á, ĐHQGHN xếp thứ 249)
2012: 201 – 205 (nếu tính theo số thứ tự từ trên xuống trong bảng xếp hạng QS châu Á, ĐHQGHN xếp thứ 240)
2011: 201++ (nếu tính theo số thứ tự từ trên xuống trong bảng xếp hạng QS châu Á, ĐHQGHN xếp thứ 232)
2010: 201++ (nếu tính theo số thứ tự từ trên xuống trong bảng xếp hạng QS châu Á, ĐHQGHN xếp thứ 367)
Thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng Webometrics năm 2015

World Rank
University
Det.
Country
Presence
Impact
Openness
Excellence
894
 
VN
551
1684
149
1822

 
Thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng Webometrics năm 2013

World Rank
University
Det.
Country
Presence
Impact
Openness
Excellence
1282
 
VN
518
1250
354
2122

Thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng Việt Nam của Scimago về khoa học và công nghệ năm 2013

Xếp hạng thế giới
Xếp hạng châu Á
Xếp hạng trong nước
Sản phẩm (Output)
Tỉ lệ Hợp tác QT (International Colaboration)
Tác động (Normalised Impact)
Sản phẩm chất lượng cao (High Quality Publications)
2364
846
3
731
60.6%
0.82 (tỉ lệ trích dẫn các bài báo của VNU thấp hơn chuẩn trung bình trích dẫn của thế giới 18%)
27.5 (Tỉ lệ các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới)

Thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng Việt Nam của Scimago về khoa học và công nghệ năm 2012

Xếp hạng thế giới
Xếp hạng châu Á
Xếp hạng trong nước
Sản phẩm (Output)
Tỉ lệ Hợp tác QT (International Colaboration)
Tác động (Normalised Impact)
Sản phẩm chất lượng cao (High Quality Publications)
2281
774
3
492
65.85%
0.93 (tỉ lệ trích dẫn các bài báo của VNU thấp hơn chuẩn trung bình trích dẫn của thế giới 7%)
35.77 (Tỉ lệ các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới)

Thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng Việt Nam của Scimago về khoa học và công nghệ năm 2011

Xếp hạng thế giới
Xếp hạng châu Á
Xếp hạng trong nước
Sản phẩm (Output)
Tỉ lệ Hợp tác QT (International Colaboration)
Tác động (Normalised Impact)
Sản phẩm chất lượng cao (High Quality Publications)
2370
841
3
508
69.3%
0.85 (tỉ lệ trích dẫn các bài báo của VNU thấp hơn chuẩn trung bình trích dẫn của thế giới 15%)
26.38 (Tỉ lệ các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới)

Thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng Việt Nam của Scimago về khoa học và công nghệ năm 2010

Xếp hạng thế giới
Xếp hạng châu Á
Xếp hạng trong nước
Sản phẩm (Output)
Tỉ lệ Hợp tác QT (International Colaboration)
Tác động (Normalised Impact)
Sản phẩm chất lượng cao (High Quality Publications)
2362 
828
3
391
75.45%
0.9 (tỉ lệ trích dẫn các bài báo của VNU thấp hơn chuẩn trung bình trích dẫn của thế giới 10%)
27.11 (Tỉ lệ các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới)

 

 

 Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ