TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:00:15 Ngày 28/10/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Tâm
Tên đề tài: Nghiên cứu sự phát triển hình thái cơ thể và các yếu tố liên quan của trẻ 2-5 tuổi ở một số khu vực miền Bắc

1. Họ và tên: Vũ Văn Tâm                                              2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/02/1988                                                4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 2875/QĐ-ĐHKHTN ngày 07/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự phát triển hình thái cơ thể và các yếu tố liên quan của trẻ 2-5 tuổi ở một số khu vực miền Bắc

8. Chuyên ngành: Nhân chủng học                                 9. Mã số: 9420101.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:          

- Hướng dẫn chính: PGS.TS. Hoàng Quý Tỉnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Đã đánh giá được sự phát triển hình thái cơ thể thông qua các chỉ tiêu nhân trắc của trẻ 2-5 tuổi trong nghiên cứu. Xây dưng được phương trình hồi quy tuyến tính thể hiện mối quan hệ giữa các kích thước nhân trắc.

- Xác định được thực trạng dinh dưỡng, các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong nghiên cứu. Xây dựng được mô hình dự đoán tình trạng suy dinh dưỡng và thừa cân-bép phì.

- Xác định được tình trạng sâu răng và các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sâu răng của trẻ trong nghiên cứu, xây dựng được mô hình dự đoán tình trạng sâu răng.

- Tìm hiểu được mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và tình trạng sâu răng của trẻ trong nghiên cứu.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

- Góp phần vào dữ liệu khoa học của các khu vực trong nghiên cứu về các chỉ tiêu nhân trắc của trẻ 2-5 tuổi.

- Các cơ sở quản lý có thể sử dụng để tham khảo trong việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tình trạng sâu răng của trẻ.

- Gia đình và nhà trường có thể dự đoán tình trạng dinh dưỡng và tình trạng sâu răng theo phương trình hồi quy logistic dựa theo các yếu tố ảnh hưởng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

- Tiếp tục khảo sát các chỉ tiêu nhân trắc của trẻ mầm non, có thể mở rộng độ tuổi của đối tượng trong nghiên cứu

- Xây dựng các phương trình để đánh giá nhanh tình trạng dinh dưỡng của trẻ tại các khu vực nghiên cứu mới

- Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố đến tình trạng dinh dưỡng và sâu răng của các đối tượng nghiên cứu

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án

Vũ Văn Tâm, Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Quý Tỉnh (2016), “Thực trạng sâu răng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng sâu răng của trẻ trường mầm non Sao Mai, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 446, tr.101-109.

Vũ Văn Tâm, Đào Thị Trang, Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Phúc Hưng (2016), “Sử dụng mô hình hồi qui logistic dự đoán tình trạng sâu răng của trẻ trường mầm non Sao Mai, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 446, tr.109-116.

Vu Van Tam, Nguyen Huu Nhan, Hoang Quy Tinh, Nguyen Phuc Hung (2016), “The impacts of malnutrition status and relevant factors on preschool children in Cao Ma Po Commune, Quan Ba District, Ha Giang Province”, VNU Journal of Science, vol.32, pp.368-376.

Vũ Văn Tâm, Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Hữu Nhân (2017), “Xác định điểm cắt đo vòng cánh tay trái duỗi để đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ mầm non ở xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang”, Tạp chí Y dược học Quân sự, số 42, tr.34-38.

Vũ Văn Tâm, Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Quý Tỉnh (2017), “Nghiên cứu tình trạng sâu răng của trẻ mầm non 3-6 tuổi thuộc xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc”, Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội, số 33, tr.134-139.

Vũ Văn Tâm, Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Quý Tỉnh (2019), “Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và sâu răng của trẻ em xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 483, tr.239-247.

 Trần Thị Hương Trà
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược