danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
3636/QĐ-ĐHQGHN 13/11/2019 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Vinh, phó giáo sư, tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế, Khoa Luật giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ kể từ ngày 15/11/2019
3088/QĐ-ĐHQGHN 3/10/2019 Bổ nhiệm lại PGS.TS Nguyễn Việt Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ
2810/QĐ-ĐHQGHN 10/9/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội
2716/QĐ-ĐHQGHN 3/9/2019 Bổ nhiệm lại bà Tạ Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
2718/QĐ-ĐHQGHN 3/9/2019 Bổ nhiệm ông Trịnh Thành Trung - Phó Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học giữ chức Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
2719/QĐ-ĐHQGHN 3/9/2019 Bổ nhiệm ông Đinh Việt Hải - Trưởng phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả, Trung tâm Khảo thí giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí
2658/QĐ-ĐHQGHN 28/8/2019 V/v nhân sự Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN
2659/QĐ-ĐHQGHN 28/8/2019 Thành lập Ban Điều hành CLB Nhà khoa học ĐHQGHN
2656/QĐ-ĐHQGHN 28/8/2019 Quy định về Tổ chức và hoạt động của CLB Nhà khoa học ĐHQGHN
930/QĐ-TTg 26/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN
2295/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Thuần giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục
2296/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Hoàng Trọng Nghĩa giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
2297/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Lê Bá Lâm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
2298/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Trung Kiên giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược
2299/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Trịnh Hoàng Hà giữ chức Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN kiêm giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược
2152/QĐ-ĐHQGHN 11/7/2019 Thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy
2099/QĐ-ĐHQGHN 5/7/2019 Bổ nhiệm lại ông Vũ Hoàng Linh giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
2096/QĐ-ĐHQGHN 4/7/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hòa, Phó Giám đốc phụ trách giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
2078/QĐ-ĐHQGHN 3/7/2019 V/v ban hành Danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung
1787/QĐ-ĐHQGHN 10/6/2019 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017