TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:25:10 Ngày 08/10/2013 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thị Hiện
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bảo đảm quyền con người từ năm 1986 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ THỊ HIỆN    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/04/1982     

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3210/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài Luận án Tiến sĩ số 249/TCT-ĐT ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bảo đảm quyền con người từ năm 1986 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số:62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Phan Xuân Sơn; TS. Đặng Dũng Chí

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược