TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:13:51 Ngày 12/02/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Xuân Thiên
Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:   PHẠM XUÂN THIÊN     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 26 tháng 11 năm 1972                

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3670/QĐ-SĐH, ngày 28  tháng 10  năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:      Không

7. Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số:     62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Dương

Thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược