TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1

QG.14.09

Nghiên cứu điều kiện cổ khí hậu hình thành các trầm tích chứa dầu ở Đồng Ho (Quảng Ninh) nhằm định hướng tìm kiếm dầu khí

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng, Trường ĐHKHTN

- Điều kiện cổ khí hậu hình thành các đá chứa dầu ở Đồng Ho để làm cơ sở cho việc luận giải về điều kiện hình thành đá mẹ và định hướng tìm kiếm dầu khí;

- 01 bài báo tạp chí quốc tế ISI/Scopus; 02 bài tạp chí trong nước; đào tạo 01 ThS

4/2014-4/2016

2

QG.14.10

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa lợi ích sử dụng bền vững tài nguyên hang động và cảnh quan karst độc đáo tỉnh Quảng Ninh

PGS. TS. Nguyễn Hiệu, Trường ĐHKHTN

- Bản đồ quy hoạch định hướng sử dụng bền vững tài nguyên hang động karst và các cảnh quan karst độc đáo Quảng Ninh; Các định hướng giải pháp tạo sinh kế bên vững ;

- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI/Scopus; 02 bài báo đăng tạp chí trong nước; đào tạo 02ThS

4/2014-4/2016

3

QG.14.11

Nghiên cứu công nghệ khai thác năng lượng từ nước thải công nghiệp mía đường

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà, Trường ĐHKHTN

- Quy trình công nghệ với các thông số kỹ thuật để xử lý nước thải sản xuất mía đường theo hướng tận thu, khai thác năng lượng. Bổ sung nội dung về nghiên cứu điển hình cho môn học Công nghệ Môi trường và Kinh tế môi trường hệ đại học và SĐH;

- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS; 02 bài báo đăng tạp chí trong nước; đào tạo 02ThS

 

 

 

4/2014-4/2016

4

QG.14.12

Thác triển toán tử ngẫu nhiên

TS. Nguyễn Thịnh, Trường ĐHKHTN

01 bài báo tạp chí quốc tế ISI; 01 bài tạp chí trong nước; đào tạo 02 ThS

4/2014-4/2016

5

QG.14.13

Tích hợp tri thức trong các hệ thống đa tác tử

TS. Trần Trọng Hiếu, Trường ĐHKHTN

02 bài báo đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế có phản biện thuộc hệ thống IEEE/SCOPUS; 02 bài đăng chuyên san CNTT&TT VNU; đào tạo 01 ThS

4/2014-4/2016

6

QG.14.14

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu từ cứng CoNiP có cấu trúc nano

TS. Lê Tuấn Tú, Trường ĐHKHTN

01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI; 02 bài báo đăng tạp chí trong nước; hỗ trợ đào tạo 01 NCS; đào tạo 01ThS

4/2014-4/2016

7

QG.14.15

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của vật liệu dây nano TiO2 pha tạp kim loại chuyển tiếp

TS. Trịnh Thị Loan, Trường ĐHKHTN

01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI; 02 bài báo đăng tạp chí trong nước; đào tạo 01ThS

4/2014-4/2016

8

QG.14.16

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu từ nhiệt có cấu trúc lập phương loại NaZn13

TS. Đỗ Thị Kim Anh, Trường ĐHKHTN

- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI/ Scopus; 01 bài báo đăng tạp chí trong nước;

- Đào tạo 03ThS

4/2014-4/2016

9

QG.14.17

Nghiên cứu, chế tạo keo dán kim loại hiệu năng cao trên cơ sở polibismaleimit tinh thể lỏng

TS. Phạm Quang Trung, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

- 50 g keo dán thép;

- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI/Scopus; 02 bài đăng tạp chí trong nước; đào tạo 01 ThS

4/2014-4/2016

10

QG.14.18

Nghiên cứu công nghệ chế tạo polyme làm phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc của biodiesel

TS. Phan Thị Tuyết Mai; Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

- Quy trình chế tạo chất phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc của biodiesel; 0,5kg phụ gia có khả năng hạ nhiệt độ đông đặc của biodiesel xuống 0 độ C;

- Đăng ký giải pháp hữu ích / 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI/Scopus; 01 bài tạp chí trong nước

4/2014-4/2016

11

QG.14.19

Tổng hợp, đánh giá hoạt tính xúc tác axit cho phản ứng chuyển hóa fructozơ thành 5-hydroxylmethylfurfuran, tiền chất cho tổng hợp polyme sinh học và nhiên liệu sinh học

TS. Nguyễn Thanh Bình, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

- Quy trình công nghệ tổng hợp xúc tác; quy trình điều chế HMF; Đánh giá sơ bộ về mặt kinh tế quy trình điều chế HMF;

- Đăng ký 01 bằng giải pháp hữu ích / 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI/Scopus; đào tạo 01 ThS

4/2014-4/2016

12

QG.14.20

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng xúc tác của oxit hỗn hợp CaO-CuO-CeO2 cho phản ứng oxi hóa phenol

TS. Hoàng Thị Hương Huế, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

- Quy trình điều chế oxit hỗ hợp CaO-CuO-CeO2 nano dạng bột;

- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI; 02 bài tạp chí trong nước; đào tạo 02 ThS

4/2014-4/2016

13

QG.14.21

Tạo dòng thuần đồng hợp tử cá medaka chuyển gen biểu hiện yếu tố kích thích hủy cốt bào RANKL dưới tác dụng của sốc nhiệt làm mô hình cho nghiên cứu về loãng xương

Ts. Tô Thanh Thúy, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

- 02 dòng cá medaka chuyển gen đồng hợp tử biểu hiện yếu tố kích thích hủy cốt bào RANKL và mức độ tổn thương mô xương đồng đều; 01 hệ thống thiết bị nuôi cá medaka cho PTN ở Việt Nam;

- 02 bài báo tạp chí trong nước; đào tạo 01 ThS

4/2014-4/2016

14

QG.14.22

Nghiên cứu tính đa hình của gen OsHKT1 mã hóa cho protein vận chuyển ion màng nhằm đánh giá khả năng thích nghi với điều kiện mặn của cây lúa

TS.Đỗ Thị Phúc, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

- Quy trình đánh giá nhanh tính chịu mặn của cây lúa, mối liên quan giữa tính đa hình của gen và tính chịu mặn ở lúa; cơ sở khoa học cho việc chọn tạo giống lúa chịu mặn;

- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước; đào tạo 01ThS

4/2014-4/2016

15

QG.14.23

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Nb:TiO2 (TNO) cho cửa sổ thông minh: cách nhiệt bằng phản xạ tia hồng ngoại

TS. Hoàng Ngọc Lam Hương, Trường ĐHKHTN

 - 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI; 01 bài báo đăng tạp chí trong nước;

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS; đào tạo 01ThS

4/2014-4/2016

16

QG.14.24

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng dạng delafossite CuFeO2 bằng phương pháp phún xạ nhằm ứng dụng chế tạo pin năng lượng mặt trời

TS. Nguyễn Trần Thuật, Trường ĐHKHTN

- 5 mẫu màng mỏng vật liệu CuFeO2 cấu trúc delafossite; 10 mẫu linh kiện chuyển đổi năng lượng quang điện mối nối dị thể; các quy trình chế tạo pin năng lượng mặt trời; màng mỏng CuFeO2 cấu trúc delafossite;

- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI; 01 bài báo đăng tạp chí trong nước; 

- Đào tạo 02ThS

4/2014-4/2016

 MP - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược