TIN TỨC & SỰ KIỆN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thông điệp của Giám đốc ĐHQGHN

Ấn tượng 25 năm

Những con số nổi bật

Hội đồng ĐHQGHN

Sự kiện và thành tựu tiêu biểu năm 2018

Đào tạo định hướng khởi nghiệp

Nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo

Hệ sinh thái khởi nghiệp

Quản trị đại học thông minh

Quốc tế hóa

Xếp hạng đại học

Phát triển hài hòa với cộng đồng

Đời sống học đường

Bước ngoặt trong xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Danh mục bài báo ISI và/hoặc SCOPUS năm 2018

Báo cáo tài chính của ĐHQGHN năm 2018

2-3

4-9

10-11

12-13

14-21

22-31

32-39

 40-55

56-65

66-73

74-75

76-81

82-89

90-93

94-119

120

 

 

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược