TIN TỨC & SỰ KIỆN
TRANG CHỦ 10:29:01 Ngày 03/03/2020 GMT+7
HỘI THẢO QUỐC TẾ

 

STT

TÊN HỘI THẢO

TITLE

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ORGANIZATION

 

Tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2019

Seminar "Announcing the macro economic report of Vietnam in the fourth quarter and the whole of 2019"

16/01/2020

Trường Đại học Kinh tế

VNU Unviersity of Economics & Business

 

Hội thảo tập huấn về đổi mới hoạt động giảng dạy

Training Worshop on Teaching innovation

17-21/02/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

HT "An ninh lương thực và bảo trợ xã hội cho đối tượng dễ bị tổn thương ở khu vực hạ lưu sông Mê Công"

Worshop on Food Security and Social protection for vulnerable groups in lower Mekong region"

26/02/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

 

Diễn đàn khoa học quốc tế "Trường học ngày mai-công dân tương lai"

Symposium on "Tomorrow schools, Future Citizens"

30-31/3/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

Hội thảo "Giáo dục tại các nước đang phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số"

Worshop on "Education in developing countries in the context of digital transformation"

18-19/4/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

Hội thảo "Lãnh đạo và quản lý trong thời đại chuyển đổi số"

Worshop on "Leadership and Management in the context of digital transformation"

22/5/2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ

VNU-French International Institute

 

Hội thảo "Các xu hướng mới trong đánh giá và đảm bảo chất lượng GD"

Worshop on "New trends in Educational Assessment and Quality Assurance"

24-25/10/2020

Trường Đại học Giáo dục

VNU- University of Education

 

HT "Công nghệ và quản lý xanh 2020"

International Forum "Green Techonology and Management"

22/10/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

 

VNU University of Engineering and Technology

VNU University of Engineering and Technology

VNU University of Engineering and Technology

VNU University of Engineering and Technology

VNU University of Engineering and Technology

 Ban Hợp tác Phát triển
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ