danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
3188/QĐ-ĐHQGHN 20/10/2021 Cử bà Dương Thị Hương, chuyên viên Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên làm Chánh Văn phòng CLB Cựu sinh viên ĐHQGHN
3166/QĐ-ĐHQGHN 18/10/2021 Bổ nhiệm lại ông Trần Quang Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án
3167/QĐ-ĐHQGHN 18/10/2021 Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đức Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc
3168/QĐ-ĐHQGHN 18/10/2021 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Dương giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý các dự án
3126/ĐHQGHN-CT&CTHSSV 14/10/2021 Hướng dẫn cấp giấy xác nhận cho HSSV làm thủ tục vay vốn trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid-19 và học trực tuyến
4608/BGDĐT-GDCTHSSV 12/10/2021 Hướng dẫn việc cấp giấy xác nhận cho HSSV làm thủ tục vay vốn trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid-19 và học trực tuyến
128/NQ-CP 11/10/2021 Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’
3071/QĐ-ĐHQGHN 11/10/2021 Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021-2026
3072/QĐ-ĐHQGHN 11/10/2021 Thành lập Ban Kiểm soát Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021-2026
3073/QĐ-ĐHQGHN 11/10/2021 Bổ nhiệm PGS.TS Phạm Bảo Sơn giữ chức Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021-2026
3074/QĐ-ĐHQGHN 11/10/2021 Bổ nhiệm PGS.TS Vũ Văn Tích giữ chức Phó Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021-2026
3007/ĐHQGHN-VP 11/10/2021 Đẩy mạnh phân luồng, xử lý văn bản, HSCV, ký số và gửi nhận văn bản trên Hệ thống VNU-Office
3077/QĐ-ĐHQGHN 11/10/2021 Tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho tập thể và cá nhân có thành tích khắc phục khó khăn trong dịch bệnh Covid 19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021
3078/QĐ-ĐHQGHN 11/10/2021 Tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể và cá nhân của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 năm 2021
2997/ĐHQGHN-VP 8/10/2021 Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục
27/2021/TT-BGDĐT 7/10/2021 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
2971/ĐHQGHN-ĐT 6/10/2021 Thẩm định tài liệu dạy học trực tuyến tại các đơn vị đào tạo
2928/QĐ-HĐ 4/10/2021 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phạm Quang Minh
2929/QĐ-HĐ 4/10/2021 Bổ nhiệm ông Lê Quân làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023
2930/QĐ-HĐ 4/10/2021 Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn là thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018-2023