TIN TỨC & SỰ KIỆN
ĐÀO TẠO   Đào tạo hệ THCS và THPT 15:01:09 Ngày 17/08/2023 GMT+7
ĐÀO TẠO HỆ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Đại học Quốc gia Hà Nội có 01 trường Trung học Cơ sở (THCS) là Trường THCS Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ) và 04 trường Trung học Phổ thông (THPT) là: Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ), Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), Trường THPT Khoa học giáo dục (thuộc Trường ĐH Giáo dục).

"Nhân tài là nguyên khí quốc gia". Việc phát hiện, đào tạo, sử dụng người tài luôn luôn là điều quan tâm của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người đầu tiên đề xuất việc thành lập các lớp đào tạo học sinh năng khiếu. Các thành tích đào tạo của các khối chuyên Tổng hợp, Trường