TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thành lập Ban Quản lý dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu Dự án ĐHQGHN”

Ngày 28/10/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 3333/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Ban Quản lý dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu Dự án ĐHQGHN”.

Ban Quản lý dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu Dự án ĐHQGHN” là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Ban Quản lý dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu Dự án ĐHQGHN” thực hiện quyền quản lý dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu Dự án ĐHQGHN” theo ủy quyền của cơ quan chủ đầu tư là ĐHQGHN và các chức năng khác do ĐHQGHN giao và hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động do Giám đốc ĐHQGHN ban hành.

>>> Chi tiết Quyết định số 3333/QĐ-ĐHQGHN.

Ngày 29/10/2021, Giám đốc ĐHQGHN cũng ký ban hành Quyết định số 3335/QĐ-ĐHQGHN về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu Dự án ĐHQGHN" từ ngày 1/11/2021. Ông Nguyễn Thanh Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc được phân công cho lãnh đạo Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc trước ngày 10/11/2021.

>>> Chi tiết Quyết định số 3335/QĐ-ĐHQGHN.

Ngày 17/12/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 4166/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội” (Tên giao dịch viết tắt là Ban Quản lý Dự án World Bank).

Văn bản gồm 06 chương, 16 điều quy định vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế làm việc và các vấn đề khác của Ban Quản lý Dự án World Bank.

>>> Chi tiết Quyết định số 4166/QĐ-ĐHQGHN.

 VNU Media - Ban TCCB
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ