TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hướng dẫn tạm thời thực hiện quy trình đầu tư dự án theo Phương thức đối tác Công - Tư tại ĐHQGHN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xây dựng khu đô thị ĐHQGHN theo mô hình “5 trong 1”, trong đó bao gồm Trung tâm thử nghiệm Đối tác Công – Tư (Public - Private Partnership, viết tắt là PPP), ngày 09/8/2023, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 2905/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời thực hiện quy trình đầu tư dự án theo Phương thức đối tác Công - Tư tại ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn tạm thời về PPP). Đây là bước chuẩn bị trực tiếp, giúp cho quá trình triển khai thực hiện các dự án PPP tại ĐHQGHN bảo đảm hiệu quả, thông suốt, đúng quy định pháp luật.

Hướng dẫn tạm thời về PPP với 03 chương và 30 điều khoản là tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành về PPP, được cụ thể hóa, gắn với ĐHQGHN. Thông qua văn bản, ĐHQGHN thể hiện rõ tính minh bạch, công khai trong trình tự thực hiện quy trình dự án PPP và mong muốn thúc đẩy hình thức đầu tư này. Do đó, Hướng dẫn tạm thời được kỳ vọng: Giúp cho các đơn vị, cá nhân trong ĐHQGHN tiết kiệm thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và chủ động trong việc triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật khi tham gia quy trình dự án PPP; thuận tiện cho nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân khác trong việc liên hệ công tác liên quan tới đầu tư dự án PPP tại ĐHQGHN nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

>>> Tải về các văn bản:

- Quyết định số 2905/QĐ-ĐHQGHN, ngày 9 tháng 8 năm 2023 Hướng dẫn tạm thời thực hiện quy trình đầu tư dự án theo Phương thức đối tác Công - Tư tại ĐHQGHN

 
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ