TIN TỨC & SỰ KIỆN
Mời tham dự VSL-TALK 16: Cơ chế phối hợp thực hiện các đề án chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia
Trân trọng kính mời quý vị đăng ký tham dự sự kiện tại đây: https://forms.gle/T4GF1s1vvF2vWJvR9 (BTC sẽ gửi thông tin tới quý vị qua email đăng ký).

Việt Nam là quốc gia nghèo, nhưng các nguồn lực đầu tư cho KH&CN đều manh mún, dàn trải. Tình trạng đó dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, vô cùng lãng phí vừa thiếu kinh phí R&D. Kế hoạch Ba Đình, là lộ trình phát triển KH&CN Việt Nam đến 2045, đề xuất việc cần có các đề án phát triển KH&CN chiến lược, với mục tiêu rõ ràng, có quy mô lớn tập trung vào các bài toán kinh tế xã hội.
Điều quan trọng nhất là cần có cơ chế phối hợp tốt, được thể chế hóa bằng các văn bản pháp lý. Cơ chế phối hợp gồm: hợp tác doanh nghiệp-trường-viện, kết hợp dân sự-quốc phòng, phối hợp liên ngành, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng và cuối cùng là kết hợp các nguồn đầu tư tài chính thông qua việc xác lập sở hữu trí tuệ minh bạch. Nếu các cơ chế như vậy được thông qua. Việt Nam không thiếu nguồn tài chính cho R&D, phát triển KH&CN.
Đó cũng chính là chủ đề của VSL-TALK 16, trân trọng kính mời quý vị đăng ký tham dự sự kiện tại đây:
(BTC sẽ gửi thông tin tới quý vị qua email đăng ký).
- Thời gian: 09:00-11:30 ngày 12/01/2022 (Thứ Tư).
- Địa điểm: Tầng 3 Nhà G6, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội