TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 18:46:51 Ngày 04/04/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Võ Ngọc Vĩnh
Tên đề tài luận án: “Quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể” .

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  VÕ NGỌC VĨNH          

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:  20 tháng 06 năm 1957                              

4. Nơi sinh: Bình Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3612/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số: 892/QĐ-ĐT ngày 29/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể” .

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Trần Kiểm, PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - UED
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược