TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 19:12:53 Ngày 18/04/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thành Nam
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THÀNH NAM     

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     14/7/1983                                                                     

4. Nơi sinh: Bình Thuận

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:

Quyết định số 5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi”.

8. Chuyên ngành:          Động vật học                           

9. Mã số:          62 42 10 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Trung Tạng; PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược