TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 27/05/2014 GMT+7
ĐHQGHN ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lí với Hà Giang và Sơn La
Chiều 24/5/2014, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030”.

 

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc (gọi tắt là Chương trình Tây Bắc) và đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ĐHQGHN, Vụ Đào tạo Bồi dưỡng (Ban Tổ chức Trung ương), Vụ theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương (vụ III, Văn phòng Chính phủ), Vụ Công chức viên chức (Bộ Nội vụ), UBND Tỉnh và Sở nội vụ các tỉnh Tây Bắc, Sở Nội vụ Hà Nội, Hà Nam và các nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phùng Xuân Nhạ cho biết, trong vòng 10 năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên tới những vùng khó khăn thì đời sống nhân dân vùng Tây Bắc có nhiều khởi sắc song vẫn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2012, ĐHQGHN phối hợp với một số Viện nghiên cứu, Trung tâm, các Bộ ngành xây dựng chương trình khoa học công nghệ trọng điểm phát triển vùng Tây Bắc. Qua nhiều lần khảo sát và lấy ý kiến các bộ ngành, các nhà khoa học, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ chính thức giao cho ĐHQGHN chủ trì Chương trình KHCN trọng điểm phát triển vùng Tây Bắc với 4 nhóm mục tiêu quan trọng: Xây dựng các nhóm NCKH, cơ sở dữ liệu để tăng cường điều chỉnh, bổ sung xây dựng các chính sách phát triển vùng Tây Bắc; Những vấn đề kinh tế - xã hội trong đó có phát triển nguồn nhân lực; Ứng dụng KHCN phát triển vùng Tây Bắc; Văn hoá – Quốc phòng – An ninh.

Một số thông tin về nhóm nghiên cứu
- Tên nhóm nghiên cứu: Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý, ĐHQGHN
- Chỉ đạo chuyên môn: PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Chương trình KH&CN cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc.
- Điều hành: PGS.TS Lê Quân
- Các thành viên: 16 thành viên đến từ các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN.
- Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu ứng dụng quản trị nguồn nhân lực tiên tiến phù hợp với văn hóa và điều kiện phát triển của Việt Nam.

Theo tiếp cận này, trước khi bảo vệ đề tài chính thức, đề tài sẽ bàn giao các sản phẩm chính bao gồm:

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, đề tài được triển khai theo phương thức mới đó là nghiên cứu ứng dụng chứ không phải nghiên cứu lý thuyết; nghiên cứu và bàn giao sản phẩm ứng dụng cho địa phương ngay trong quá trình triển khai đề tài (không theo tiếp cận nghiên cứu xây dựng báo cáo, nghiệm thu đề tài rồi mới chuyển giao ứng dụng). Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài và các nhà khoa học gắn với tính ứng dụng thực tế của sản phẩm đề tài.

+ Cơ sở dữ liệu về nhu cầu nhân lực lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, huyện vùng Tây Bắc giai đoạn tới (về số lượng, chất lượng).

+ Bộ khung năng lực và các công cụ ứng dụng khung năng lực vào đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ các chức danh lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, huyện.

+ Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và huyện theo yêu cầu của Đề án vị trí việc làm của các tỉnh vùng Tây Bắc phục vụ ban hành các Quyết định của UBND các tỉnh.

+ Báo cáo đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu theo khung năng lực của đội ngũ lãnh đạo cấp tỉnh và huyện vùng Tây Bắc phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giai đoạn tới.

+ Kế hoạch và nội dung chương trình, gắn với ngân sách, phương pháp… đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và huyện vùng Tây Bắc nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng các cán bộ thuộc diện quy hoạch nhiệm kỳ tới. Đề tài sẽ tổ chức thí điểm các chương trình tập trung vào phát triển năng lực quản lý điều hành thông qua chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến đã thành công tại nhiều quốc gia.

+ Kiến nghị đề xuất một số chính sách, trong đó chú trọng đúc rút bài học kinh nghiệm và nhân rộng các chính sách đã được thí điểm thành công tại một số địa phương. Trọng tâm là Chính sách với cán bộ dân tộc thiểu số; Chính sách đào tạo nguồn tại chỗ và tránh hiện tượng chảy máu sau đào tạo; Chính sách luân chuyển cán bộ cấp tỉnh về huyện, cấp huyện sở về xã; Chính sách đào tạo lãnh đạo trẻ gắn với hội nhập…

Đề tài đóng vai trò xây dựng mô hình kết nối để phát triển nguồn nhân lực giữa  vùng Tây Bắc (đơn vị thụ hưởng) và ĐHQGHN (đơn vị tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, dịch vụ đào tạo) với các Bộ, Ngành, Ủy ban Dân tộc, các tổ chức quốc tế (các đơn vị ban hành chính sách, bảo trợ, tài trợ).

Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc Trương Xuân Cừ cho biết, điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hiện nay là khu vực công của Việt Nam nói chung, vùng Tây Bắc nói riêng đang “chảy máu chất xám” vì có sự khác biệt lớn về điều kiện làm việc, chính sách tuyển dụng cũng như chế độ đãi ngộ giữa khu vực tư nhân và khu vực công.

Để có thể nâng cao hiệu quả thu hút và quản lý nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cho khu vực công, đồng chí Trương Xuân Cừ cho rằng cần quan tâm nghiên cứu một số giải pháp như sau:

- Quán triệt, thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Từ đó nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về công tác tại địa phương để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chất lượng cao.

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Quy hoạch chiến lược nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc như: Thu hút, đãi ngộ và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc; Bố trí, sử dụng nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc.

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách của Nhà nước trong phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực công vùng Tây Bắc

- Đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng các khung chuẩn của phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực công vùng Tây Bắc.

- Các địa phương vùng Tây Bắc và các ban, bộ, ngành có liên quan cần phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các tỉnh tổng kết, đánh giá các mô hình luân chuyển cán bộ theo “chiều dọc” và “chiều ngang” cũng như hiệu quả của các mô hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu một số mô hình làm tốt công tác phát triển đảng vùng trọng yếu, đặc biệt khó khăn, có nhiều đồng bào di cư tự do, làm cơ sở tham mưu cho Ðảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về cán bộ cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Hùng – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc đánh giá cao nghiên cứu của các nhà khoa học ĐHQGHN. Đây là đề tài có nhiều điểm mới, đột phá.

Phó Chủ  nhiệm UB Dân tộc Phan Văn Hùng bày tỏ hi vọng từ khung năng lực này có thể phát triển và xây dựng khung năng lực cho cán bộ cơ sở theo chức danh vị trí việc làm với đặc thù của vùng Tây Bắc. Trong năm 2013, Chương trình Tây Bắc khởi động triển khai 6 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ là 1 đề tài cấp Nhà nước. PGS.TS Lê Quân là chủ nhiệm đề tài liên quan đến phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo vùng Tây Bắc.

Trong khuôn khổ của hội thảo, PGS.TS Lê Quân, Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Nhà nước “Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 203“ đã trình bày báo cáo đề dẫn, trong đó nêu một số nét khái quát về nội dung của đề tài, những ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lí vùng Tây Bắc.

PGS.TS Lê Quân cho biết, qua một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học ĐHQGHN phối hợp với các chuyên gia, các nhà quản lí đã có những kết quả ban đầu.

Hội thảo khoa học tập trung vào thảo luận một số vấn đề chủ yếu như: Ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý vùng Tây Bắc, thực trạng đội ngũ lãnh đạo cấp tỉnh và huyện vùng Tây Bắc, các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ vùng Tây Bắc.

Hội thảo khoa học là một trong nhiều hoạt động nhằm triển khai Đề tài cấp Nhà nước Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Mục đích của Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất được giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công cho vùng Tây Bắc gắn với đặc thù địa phương, phù hợp với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

 

Cũng tại hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở Nội vụ tỉnh Sơn La, Hà Giang, Yên Bái cùng các đại biểu đánh giá cao những nghiên cứu của đội ngũ các nhà khoa học ĐHQGHN, đáp ứng đúng nhu cầu cấp bách của địa phương. Qua 5 tháng triển khai đề tài, các địa phương và ĐHQGHN đã phối hợp triển khai xây dựng xong giai đoạn thí điểm với một số Huyện và Sở.

Trong khuôn khổ của hội thảo khoa học, được sự đồng ý của Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Lê Quân - đại diện cho ĐHQGHN đã cùng với lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Giang, Sơn La ký kết hợp đồng hợp tác triển khai và chuyển giao sản phẩm của đề tài.

Một số thông tin về khung năng lực gắn với vùng Tây Bắc

Khung năng lực là khái niệm phổ biến trong quản trị nhân lực khu vực công ngày nay. Khung năng lực luôn gắn với một chức danh hay vị trí công việc cụ thể, được định nghĩa là tập hợp các năng lực cần thiết để thực thi các công việc, nhiệm vụ của chức danh hay vị trí công việc đó.

Khung năng lực được ứng dụng trong các khâu của quy trình nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, sử dụng, đãi ngộ và đào tạo, bồi dưỡng. Khung năng lực là cẩm nang quản trị nguồn nhân lực khu vực công. Các quốc gia phát triển đều có Bộ khung năng lực cho các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhóm đề tài tập trung nghiên cứu ứng dụng Khung năng lực hiện hành của Canada, Thụy Điển, Singapore, Anh, Pháp vào trong điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam.

Tại Việt Nam, ứng dụng khung năng lực rất cần thiết, sẽ giải quyết được hiện tượng tỷ lệ cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng nhiều (chuyên môn), nhưng chất lượng chưa tăng tương xứng (về năng lực quản lý điều hành). Thông qua khung năng lực, chân dung của từng vị trí chức danh sẽ rõ ràng.

Ứng dụng khung năng lực vào vùng Tây Bắc, nhóm nghiên cứu tiếp cận theo quy trình Dưới – Lên. Tức là huy động sự tham gia của Tây Bắc vào xây dựng khung năng lực gắn với đặc thù và điều kiện, trình độ phát triển của địa phương. Cách tiếp cận này tránh được tư duy chủ quan, duy ý trí, áp đặt những tiêu chuẩn cao và thiếu thực tiễn. Ứng dụng khung năng lực trong giai đoạn đầu chú trọng để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và tạo động lực tự hoàn thiện bản thân cho cán bộ.

>>> Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn 2015-2020 

>>> Báo Điện tử Chính phủ: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý vùng Tây Bắc

>>> Đại biểu Nhân dân: Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030

 

 


 Ngọc Hương - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ