TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 31/08/2017 GMT+7
Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN: Đổi mới hoạt động tư vấn của các Hội đồng chuyên môn
Sáng 30/8/2017, tại ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp thường kì của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kì 2016 - 2021.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự phiên họp có các Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, Lê Quân cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc ĐHQGHN và các thành viên Hội đồng.

Tại phiên họp, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và bày tỏ sự cảm ơn những đóng góp của  3 thành viên thôi tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kì 2016 - 2021.

Trong khuôn khổ của phiên họp, Thư kí Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ Vũ Văn Tích đã công bố Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng. Theo đó, bổ sung 5 cá nhân làm thành viên và thay đổi thông tin của 4 thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kì 2016 - 2021. Hiện tại, Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN có tổng số 39 ủy viên. Thư kí Hội đồng Vũ Văn Tích đồng thời trình bày dự thảo về đề xuất phương án nâng cao hiệu quả của các Hội đồng ngành, liên ngành của ĐHQGHN.

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo suốt thời gian qua. Ông nhấn mạnh, thực tiễn của giáo dục đại học đòi hỏi những đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng ngành, liên ngành của ĐHQGHN. Tới đây, mỗi phiên họp của Hội đồng sẽ bàn về một chủ đề, nhằm đóng góp các ý kiến tư vấn cụ thể cho hoạt động quản lí, điều hành của lãnh đạo ĐHQGHN, hướng đến mục tiêu phát triển ĐHQGHN thành một đại học định hướng nghiên cứu.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN Vũ Minh Giang nhấn mạnh, chức năng chủ yếu của Hội đồng là hoạt động tư vấn. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng ngành, liên ngành của ĐHQGHN nhằm góp phần nâng cao hoạt động quản lí, điều hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cũng như giáo dục và đào tạo.

Việc đổi mới các hoạt động của Hội đồng là một hoạt động tự thân, theo thông lệ và nguyên tắc của các cơ sở giáo dục đại học quốc tế (3R: review, research và reform). Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển có tính qui luật là chuyên sâu của khoa học thì khuynh hướng khoa học liên ngành cũng trở nên bức thiết đối với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Trước những thách thức ấy của thực tiễn, các Hội đồng cần có những thay đổi có tính đến tăng cường tính tự chủ của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên.

Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra những yêu cầu mới cho giáo dục đại học và những hoạt động khoa học và đào tạo của ĐHQGHN cần có thay đổi cho phù hợp.

Xác định rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng của các Hội đồng ngành, liên ngành gắn với bối cảnh của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên. Từ đó, xác định cấu trúc, thành phần của các Hội đồng ngành, liên ngành hay Hội đồng chuyên môn ở ĐHQGHN cũng như định hướng chung của các hoạt động khoa học và đào tạo trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu tiếp tục khẳng định ý nghĩa quan trọng của các hội đồng chuyên môn và đề xuất cụm, nhóm gắn với chuyên môn của nhiều đơn vị nhằm xác lập các hoạt động nghiên cứu liên ngành; đề cao chức năng tư vấn hoạt động khoa học công nghệ gắn với nâng cao chất lượng đào tạo. Không chỉ rà soát với các đơn vị mà tư vấn chính sách và điều chỉnh các qui định quản lí sao cho phù hợp hơn, thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, gắn với tăng tính tự chủ của các đơn vị thành viên và phát huy sức mạnh của ĐHQGHN.

Kết luận tại phiên họp, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn khẳng định, chức năng của Hội đồng chuyên môn là đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu có ý nghĩa lớn đối với đời sống. Mỗi Hội đồng chuyên môn cần phải xây dựng dữ liệu về thành viên, dữ liệu về hướng nghiên cứu của thế giới và những định hướng nghiên cứu có ý nghĩa với thực tiễn Việt Nam.

Đối với các đơn vị có các Hội đồng chuyên môn sâu, ĐHQGHN có thể ủy quyền cho Hội đồng chuyên môn ở các đơn vị phê duyệt một số đề tài cấp ĐHQGHN theo hướng chuyên môn sâu đó. Còn đối với các hội đồng chuyên môn liên ngành thì việc kết nối là không giới hạn, gói theo hướng các lĩnh vực liên ngành tương đối lớn như khoa học sự sống, khoa học nhân văn, khoa học về quản trị,...

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Ban Khoa học và Công nghệ nghiên cứu và ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động của Hội đồng chuyên môn cho phù hợp với những thay đổi hiện tại.

Trong phiên họp tới, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đề nghị phiên họp tới của Hội đồng Khoa học và Đào tạo tập trung vào đề xuất hình thức tổ chức đào tạo hệ thống các môn chung trong ĐHQGHN và các định hướng nghiên cứu trọng tâm của các Hội đồng chuyên môn.

>>>>> Một số tin bài liên quan:

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2018

 Đỗ Ngọc Diệp; ảnh: Quốc Toản - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ