TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Khoa học và Công nghệ 18:41:54 Ngày 14/05/2014 GMT+7
Danh sách các phòng thí nghiệm mở cửa của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 
TT
Tên Phòng thí nghiệm/
Địa chỉ
Đơn vị quản lý
Nội dung trưng bày giới thiệu
tại Phòng thí nghiệm
1
Phòng thí nghiệm Máy gia tốc
Tầng 1 nhà T10
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Vật lý
- Thiết bị máy gia tốc phục vụ nghiên cứu Vật lý Hạt nhân và phân tích;
- Máy đo dịch chuyển nhỏ;
- Máy đo nhiệt độ xăng dầu.
2
Trung tâm Khoa học Vật liệu
Phòng 110, 111 nhà T1,
Phòng 106, 206 nhà T2
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Vật lý
- Giới thiệu các thiết bị phục vụ nghiên cứu Khoa học Vật liệu và Công nghệ Nano;
- Tuyển tập các bài báo khoa học xuất bản trong nước và quốc tế trong 15 năm.
3
Phòng thí nghiệm Vật lý Đại cương
Phòng 104, 105, 106 nhà T3
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Vật lý
- Các thiết bị phục vụ giảng dạy Vật lý Đại cương.
4
Xưởng sản xuất biodiezen chất lượng cao theo công nghệ sạch
Khu công nghệ Nam Thăng Long, Mê Linh, Hà Nội
Khoa Hóa học
- Sản phẩm KHCN: Pilot sản xuất Biodiezen chất lượng cao theo công nghệ sạch.
5
Phòng thí nghiệm Các phương pháp nhiễu xạ Rơnghen và phân tích nhiệt
19 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Khoa Hóa học
- Thiết bị nhiễu xạ tia X, thiết bị phân tích nhiệt DSC;
- Các dự án, đề tài, bài báo, luận án... có sử dụng kết quả phân tích trên các thiết bị nhiễu xạ tia X và phân tích nhiệt.
6
Phòng thí nghiệm Các phương pháp sắc kí
19 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Khoa Hóa học
- Các thiết bị sắc kí;
- Các dự án, đề tài, bài báo, luận án... có sử dụng kết quả phân tích trên các thiết bị sắc kí.
7
Phòng thí nghiệm Quang phổ hấp thụ nguyên tử
19 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Khoa Hóa học
- Thiết bị ICP và thiết bị AAS;
- Các dự án, đề tài, bài báo, luận án... có sử dụng kết quả đo trên các thiết bị ICP và AAS.
8
Bảo tàng động vật
19 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Khoa Sinh học
- Các mẫu thú lớn, cá và chim ở bảo tàng, rất đa dạng và phong phú.
9
Bộ môn Động vật không xương sống
Phòng 326 nhà T1
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Sinh học
- Giáo trình, sách tham khảo.
10
Phòng thí nghiệm Bộ môn Vi sinh vật học
Phòng 210 nhà T5
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Sinh học
- Giáo trình, sách tham khảo.
11
Phòng thí nghiệm Sinh thái học và Sinh học môi trường
Phòng 107 nhà T2
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Sinh học
- Hệ thống bể nuôi cá, sách chuyên khảo về sinh thái học, luận văn cao học và luận án tiến sĩ.
- Poster, clip hoặc powerpoint để giới thiệu mẫu cá động vật không xương sống của một số sông, vùng biển Việt Nam
12
Phòng thí nghiệm Bộ môn Di truyền học
Phòng 233 nhà T1
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Sinh học
- Giáo trình, sách tham khảo;
- Poster giới thiệu về phòng thí nghiệm.
13
Phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật và Hóa sinh
Phòng 124 nhà T1
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Sinh học
- Các giáo trình và tài liệu tham khảo về Hóa sinh, và Sinh lý thực vật.
14
Phòng thí nghiệm Bộ môn Sinh học Tế bào
Phòng 336 nhà T1
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Sinh học
- Giáo trình, sách tham khảo;
- Poster giới thiệu về phòng thí nghiệm.
15
Phòng Thí nghiệm của Trung tâm nghiên cứu Khoa học sự sống
Phòng 105, 106, 210, 309, 310, 311 nhà T2
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Khoa Sinh học
- Sản phẩm lên men dịch táo mèo lên men có bổ sung probiotics;
- Pin nhiên liệu VSV;
- Hệ thống kính hiển vi laser quét đồng tụ LSM 510;
- Nuôi cấy tế bào động vật (chỉ nhìn được từ bên ngoài vào);
- Hệ thống nuôi cấy tế bào và vi tảo vô trùng;
- Các công trình đã công bố;
- Poster giới thiệu về phòng thí nghiệm.
16
Phòng Protein tái tổ hợp
Phòng 339 nhà T8
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein
- Sản phẩm KHCN:
+ Pfu Polymerase
+ Bộ kit CD0408
- Sách chuyên khảo về HIV protease
17
Phòng Proteomic và Sinh học cấu trúc
Phòng 340 nhà T8
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein
 
- Giới thiệu các thiết bị và hoạt động nghiên cứu.
18
Phòng Enzym và Phân tích các hoạt tính sinh học
Phòng 239 nhà T8
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein
- Thực phẩm chức năng: GABA
19
Phòng Sinh học Nano và ứng dụng
Phòng 406 nhà T2
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein
+ Sản phẩm KHCN: 03 Bộ kit tách chiết acid nucleic MagPure nano kit (đề tài phối hợp giữa PTNTĐCNEP với Trung tâm Nano và năng lượng do GS.TS. Nguyễn Hoàng Lương chủ nhiệm)
20
Bảng tin của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein
Tầng 4 nhà T8
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein
- 10 bài báo tiêu biểu đăng trên tạp chí quốc tế nằm trong danh mục ISI;
- Poster giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của PTNTĐCNEP.
21
Phòng thí nghiệm Phân tích phối hợp giữa ĐHQGHN và Công ty Shimazu
Phòng 404 nhà T3
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm NCCNMT&PTBV
- Các poster, bài báo về vấn đề nghiên cứu ô nhiễm asen trong nước ngầm;
- Hoạt động của các thiết bị phân tích phục vụ cho nghiên cứu ô nhiễm asen trong nước ngầm.
22
Phòng thí nghiệm Phát triển và ứng dụng các thiết bị điện di
P.308 nhà T3
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm NCCNMT&PTBV
- Các poster, bài báo, video, thiết bị điện di mao quản bơm mẫu tự động (tự chế tạo) phục vụ phân tích nước;
- Hoạt động của các hệ thiết bị điện di mao quản cho phân tích chất lượng nước.
23
Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường
P.205 nhà T3
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm NCCNMT&PTBV
- Thiết bị đo COD tự động (tự chế tạo) phục vụ phân tích nước;
- Hoạt động của thiết bị đo COD tự động.
24
Phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường
P.104, 105 nhà T3
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm NCCNMT&PTBV
- Giới thiệu về các công nghệ lọc màng;
- Giới thiệu công nghệ vi sinh xử lý nước thải có tải trọng ô nhiễm cao.
 

 PV - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ