TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 18:45:18 Ngày 18/04/2014 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Xuân Trung
Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào thực hiện chính sách đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN XUÂN TRUNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/01/1977;          

4. Nơi sinh: Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7.Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào thực hiện chính sách đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

8.Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử      

9. Mã số: 62.22.80.05

10.Cán bộ hướng dẫn khoa học:   PGS.TS Phạm Ngọc Anh;  PGS.TS Nguyễn Thúy Vân

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược