TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức & Sự kiện 00:00:00 Ngày 06/08/2021 GMT+7
CTE - Kiến tạo cộng đồng giảng dạy đổi mới sáng tạo
Tròn 2 năm trước, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (Center for Teaching Excellence - CTE), thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN chính thức được thành lập. Hai năm là một quãng thời gian khá ngắn ngủi, nhưng bằng những nỗ lực của mình, Trung tâm đã đạt được những thành tựu và triển khai được nhiều sự kiện tiêu biểu. Nhân dịp này, VNU Media có cuộc trao đổi ngắn với TS. Nghiêm Xuân Huy – Giám đốc CTE.

2 năm tuổi nhưng CTE đã kiến tạo được cộng đồng giảng viên đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy trong toàn ĐHQGHN, có tính kết nối và tương hỗ tích cực. Điều này đã tác động như thế nào đối với hoạt động đổi mới giảng dạy trong toàn ĐHQGHN, thưa TS?

TS. Nghiêm Xuân Huy: Tôi vẫn nhớ Nguyên Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trong thư chúc mừng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 có viết: “ĐHQGHN xác định việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là hướng đi trọng tâm, trọng điểm, là sứ mệnh của mình. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý, đội ngũ các nhà giáo, cùng lực lượng hỗ trợ phục vụ cần có trình độ nghề cao, tinh thần trách nhiệm cao, và sự nhiệt huyết phù hợp với môi trường giáo dưỡng nhân tài...”; và “Trong môi trường đào tạo nhân tài, mỗi một người, mỗi một khâu bình thường nhất làm thật tốt, làm thật chuyên nghiệp là chúng ta đã có thể hỗ trợ cho những mầm tài năng phát triển”. Nói một cách giản dị thì để có chất lượng đào tạo tốt, hướng tới đỉnh cao, thì trước hết mỗi người thầy cần dạy thật tốt, cần nắm chắc các nguyên lý, phương pháp sư phạm, công nghệ giáo dục để thực hiện tốt sứ mệnh của mình.

Chính từ tinh thần đó, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy xác định phải trở thành nơi thúc đẩy và truyền cảm hứng để đội ngũ giảng viên sáng tạo trong hoạt động dạy học; hỗ trợ đội ngũ giảng viên kết nối với cộng đồng học thuật nhằm trao đổi và nâng cao chuyên môn; kiến tạo môi trường đào tạo tích cực và nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc nghiên cứu, phổ biến các phương pháp sư phạm hiện đại, ứng dụng công nghệ giáo dục tiên tiến tại trường đại học.

Kể từ khi thành lập, CTE không ngừng nỗ lực xây dựng, kiến tạo, phát triển cộng đồng giảng viên đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học tại ĐHQGHN đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Quan điểm xây dựng và phát triển Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy là trở thành trung tâm hàng đầu cả nước thực hiện các chương trình hỗ trợ giảng viên áp dụng phương pháp và công nghệ giảng dạy tiên tiến, trong đó các định hướng phát triển và hỗ trợ đổi mới hoạt động đào tạo cần phù hợp với đặc thù môi trường giảng dạy, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN. Chính vì thế, việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên, góp phần tạo lập không khí đổi mới giảng dạy trong toàn ĐHQGHN được Trung tâm chú trọng ngay từ những ngày đầu. Trong 2 năm hoạt động, Trung tâm đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng trên 2000 lượt giảng viên thông qua việc tổ chức các hoạt động, sự kiện (toạ đàm, tập huấn, hội thảo…) về các xu thế và tiếp cận mới trong khoa học giáo dục, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá, phương pháp nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực giảng viên trong thực hành giảng dạy chất lượng cao.

 

 

TS. Nghiêm Xuân Huy

Bên cạnh hình thành được mạng lưới cộng tác viên có tính kết nối cao, nhiệt huyết và tài năng, CTE rất chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đổi mới sáng tạo, góp phần tạo lập không khí đổi mới giảng dạy trong toàn ĐHQGHN. TS có thể chia sẻ thêm về điều này?

TS. Nghiêm Xuân Huy: Chúng tôi hiểu rằng, Trung tâm được thành lập là vì giảng viên, cho giảng viên và đồng hành cùng giảng viên. Những hoạt động, dịch vụ mà Trung tâm cần luôn gắn liền và phù hợp với hoạt động thực tiễn của giảng viên, giáo viên ĐHQGHN. Do đó, việc hình thành đội ngũ cộng tác viên không chỉ là để đáp ứng nhu cầu chuyên môn, mà còn để hình thành mạng lưới gắn kết giữa cán bộ giảng dạy ở các đơn vị trong toàn ĐHQGHN, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới giảng dạy rộng khắp trong toàn ĐHQGHN.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên gồm hơn 30 giảng viên, đồng thời là các chuyên gia về phương pháp và công nghệ dạy học tại nhiều đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN. Trong số đó, nhiều giảng viên đảm nhiệm vị trí quản lý. Ngay từ khi Trung tâm bắt đầu hoạt động, đội ngũ cộng tác viên đã tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới giảng dạy thông qua việc phổ biến các lý thuyết mới về dạy học, chia sẻ những kinh nghiệm thực hành giảng dạy hiệu quả tới đồng nghiệp trong toàn ĐHQGHN. Trong số hơn 40 chương trình tập huấn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo liên quan đến đổi mới hoạt động dạy học của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, có tới một nửa chương trình do cộng tác viên xây dựng nội dung chính, đặc biệt là chuỗi tọa đàm, tập huấn về phương pháp dạy học mới. Một số tạo đàm về đổi mới phương pháp dạy học do cộng tác viên xây dựng tiêu biểu như: “Đổi mới giảng dạy sử dụng Game mô phỏng” ; “Tích hợp, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên qua các hoạt động dạy học”; “Cá thể hóa trong hoạt động dạy học - một tiếp cận hiệu quả để đánh thức tiềm lực sinh viên”; “Thấu cảm - Chìa khóa đồng hành cùng sinh viên”; “Lớp học đảo ngược – Kích hoạt sáng tạo thế hệ Z”; “Ứng dụng kỹ thuật Sketchnote trong hoạt động dạy học”...

 

 Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phối hợp với các chuyên gia, đơn vị tư vấn về công nghệ dạy học để xây dựng và triển khai các hoạt động đào tạo khác, điển hình như: Phối hợp với Viện Đổi mới dạy và học thuộc Đại học Queensland (Úc) tổ chức Hội thảo: “University Innovation in Teaching and Learning” (12/2019); Chuỗi tọa đàm về đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp (blended learning); chuỗi tập huấn chuyên sâu về ứng dụng công nghệ trong khảo sát người học; tổ chức lớp học trực tuyến hiệu quả; tổ chức các hoạt động dạy học tương tác sử dụng công cụ hiệu quả;  xây dựng video bài giảng, kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến,... Gần đây, Trung tâm đang tích cực triển khai chuỗi tập huấn cho giảng viên, giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo và công nghệ thông tin thuộc các đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc ĐHQGHN vận hành và sử dụng hệ thống quản lý học tập VNU LMS dùng chung cho ĐHQGHN với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, giảng viên thuộc 7 đơn vị đào tạo.

Chúng tôi tin rằng, những nỗ lực của CTE, các cộng tác viên và những nhà giáo tiên phong trong đổi mới giảng dạy sẽ góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần làm mới bản thân trong cộng đồng giảng viên, giáo viên tại ĐHQGHN, giúp cho trải nghiệm dạy học ở ĐHQGHN trở nên thú vị và ý nghĩa hơn.

 

Trong thời gian qua, CTE đã rất tích cực xây dựng các chương trình tập huấn, Khung đánh giá năng lực giảng dạy tại ĐHQGHN cũng như biên soạn các bộ công cụ hỗ trợ đổi mới giảng dạy. Điều này góp phần lan toả tinh thần đổi mới giảng dạy ở ĐHQGHN như thế nào, thưa TS?

TS. Nghiêm Xuân Huy: Để hỗ trợ giảng dạy hiệu quả, bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, CTE cũng thực hiện song song nhiều hoạt động khác như xây dựng Chương trình tập huấn dành cho giảng viên ĐHQGHN (Tên đầy đủ của Chương trình là: “Phương pháp giảng dạy mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho giảng viên ĐHQGHN”). Chương trình gồm 8 module, gắn với những nội dung thiết yếu trong giảng dạy. Đây là chương trình tập huấn hướng đến các giảng viên trẻ, hoặc giảng viên có thâm niên giảng dạy dưới 5 năm tại ĐHQGHN, giúp các thầy cô có sự chuẩn bị sẵn sàng, hiệu quả cho hoạt động giảng dạy nhiều sôi động tại ĐHQGHN.

Khung đánh giá năng lực giảng dạy (Framework for Teaching Excellence) được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các Khung hướng dẫn thực hành giảng dạy tại các cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới cũng như các yêu cầu về kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục của khu vực Đông Nam Á. Khung được dùng để đánh giá và hỗ trợ phát triển năng lực giảng dạy cho giảng viên ĐHQGHN, giúp giảng viên cập nhật và áp dụng những nguyên lý sư phạm và phương pháp giảng dạy hiện đại trong hoạt động dạy học. Khung này được thiết kế dưới dạng vừa là một công cụ hướng dẫn thực hành, vừa là một công cụ dùng để tham chiếu trong đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên. Nội dung hướng dẫn và đánh giá sẽ được áp dụng trong tất cả các công đoạn của hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị hoạt động giảng dạy; Tổ chức giảng dạy; Kiểm tra, đánh giá người học.ung đánh giá năng lực giảng dạy tại ĐHQGHN góp phần hỗ trợ giảng viên trong đánh giá cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy theo các tiếp cận hiện đại.

Ngoài ra, CTE cũng đã biên soạn các công cụ hỗ trợ giảng viên thực hành giảng dạy theo phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại gồm “Cẩm nang ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học” và tài liệu “Hướng dẫn thực hành dạy – học tích cực: Dạy - học vui, vui dạy - học được thiết kế công phu, dễ tiếp cận, đã được phổ biến rộng rãi trong giảng viên toàn ĐHQGHN.

Năm 2019, trong bối cảnh hoạt động giảng dạy bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, với nòng cốt là Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy đã nghiên cứu, xây dựng văn bản Hướng dẫn đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN, giúp các đơn vị và giáo viên, giảng viên có những gợi ý, hỗ trợ, hướng dẫn cần thiết để tổ chức và quản lý hiệu quả các hoạt động giảng dạy trực tuyến.

Có thể nói, các văn bản hướng dẫn, tài liệu trên sẽ giúp giảng viên, giáo viên có được công cụ thực hành và tự đánh giá hiệu quả, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy tại ĐHQGHN.

 

Một trong những sự kiện đã “lan toả đổi mới, kích thích sáng tạo” trong cộng đồng giảng dạy ĐHQGHN đó là Giải thưởng đổi mới giảng dạy ĐHQGHN lần thứ 1. TS có thể chia sẻ thêm về sự kiện này?

TS. Nghiêm Xuân Huy: Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN (VNU Teaching Awards) lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 1/2021 là sự kiện để lại dấu ấn tích cực trong cộng đồng giảng dạy tại ĐHQGHN, với 05 Dự án xuất sắc về đối mới xây dựng học phần/ môn học theo tiếp cận blended learning, 05 Thực hành xuất sắc về đổi mới giảng dạy (Quản lý lớp học xuất sắc, Bài giảng điện tử xuất sắc, Phương pháp giảng dạy xuất sắc, Học liệu xuất sắc, Hoạt động kiểm tra đánh giá xuất sắc); 10 Ý tưởng xuất sắc về đổi mới giảng dạy được trao giải.

Với ý nghĩa khuyến khích và hỗ trợ việc triển khai các ý tưởng, sáng kiến về đổi mới hoạt động dạy – học của giảng viên, giáo viên thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp giáo dục hiện đại trong hoạt động dạy – học; thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến của giảng viên trong hoạt động giảng dạy, Giải thưởng thực sự đã mang lại hiệu ứng lan tỏa và truyền cảm hứng tốt trong cộng đồng giảng viên ĐHQGHN. Thông qua Giải thưởng này, những nỗ lực, sáng kiến, ý tưởng đổi mới giảng dạy của ĐHQGHN đã được ghi nhận và tôn vinh, tạo được động lực và tinh thần đổi mới rộng khắp trong ĐHQGHN.

Trân trọng cảm ơn TS!

  >>> Các tin bài liên quan:

Đổi mới giảng dạy là đổi mới chính mình

Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy ĐHQGHN: bạn đồng hành cùng giảng viên trên lộ trình đổi mới giảng dạy

Giáo sư ĐH Nam Carolina chia sẻ kinh nghiệm đổi mới giảng dạy với giảng viên ĐHQGHN

Tích cực học hỏi các mô hình đổi mới giảng dạy tiên tiến ở nước ngoài

 

 

 Nguyễn Xuân - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ