TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 15:21:21 Ngày 24/12/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thục Oanh
Tên đề tài luận án: Thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thục Oanh                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/01/1984                                                               4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: QĐ số 3216/ 2014/QĐ- XHNV – SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số1021/ QĐ-XHNV, ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

- Gia hạn từ 31/12/2017 đến 28/3/2019 (15 tháng)

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                 

9. Mã số: 62 31 04 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   1. PGS.TS. Phan Thị Mai Hương

                                                        2. PGS. TS. Đặng Thanh Nga

11.  Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã khái quát và hệ thống hóa các hướng nghiên cứu về thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam bao gồm: Các thành phần của sự thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ, các nội dung và các yếu tố dự báo thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ.

- Nhìn chung nhiều phạm nhân nữ có mức thích ứng tâm lý ở phía điểm thấp. Số người có điểm ở mức độ thích ứng cao là rất ít. Điều này thể hiện ở chỗ có 90,1% phạm nhân nữ thích ứng ở mức trung bình, tức thích ứng được dưới 50% các yêu cầu của chấp hành án phạt tù.

+ Về thích ứng nhận thức, đa số phạm nhân nữ (85,0%) đạt ở mức độ thích ứng trung bình, tức là chỉ đạt được từ 25 đến dưới 50% số yêu cầu đặt ra; trong đó thích ứng nhận thức ở mức cao hơn là nhận thức về hoạt động lao động.

+ Về thích ứng cảm xúc, có tới 63,1% phạm nhân nữ thích ứng về cảm xúc ở mức độ thấp, tức chỉ đạt được dưới 25% các yêu cầu của chấp hành án. Trong số các nội dung thì thích ứng cảm xúc với hoạt động lao động là nội dung có nhiều phạm nhân chấp nhận thực hiện được và cân bằng về cảm xúc hơn cả.

+ Về thích ứng hành vi, có 79,2% tổng số phạm nhân nữ đạt mức độ thích ứng được với dưới 50% các yêu cầu đặt ra, không có phạm nhân nữ nào đạt mức thích ứng thấp. Trong đó, phạm nhân nữ đã thực hiện được ở mức độ tốt đối với các yêu cầu về ngày công, định mức lao động và thao tác lao động với mức ĐTB > 0,6.

- Các thành phần thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ có mối tương quan thuận từ mức trung bình tới mạnh.

- Khi xem xét các yếu tố dự báo đến thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ cho thấy chỉ có các yếu tố thuộc về cá nhân phạm nhân nữ là có dự báo tới thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ.

12. Khả năng ứng dụng vào thực tiễn:

Luận án có thể được dùng như một tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và sinh viên trong lĩnh vực Tâm lí học Xã hội; Tâm lý học pháp lý; Tội phạm học và Quản lý, giáo dục phạm nhân.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Đề tài cũng gợi mở một số vấn đề cần được tiếp tục mở rộng trong các nghiên cứu tiếp theo như: Thích ứng tâm lý của phạm nhân; các hành vi ứng phó của phạm nhân khi chấp hành án tại trại giam; các vấn đề về sức khỏe tâm thần của phạm nhân nữ.

14. Các công trình nghiên cứu liên quan đến kết quả của luận án:

(1). Phạm Thị Thục Oanh (2017), "Trầm cảm- Lo âu- Stress của phạm nhân nữ", Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất, Hà Hội tháng 12 năm 2017 (2), tr 88- 98, ISBN 978-604-62-9912-7.

(2). Phan Thị Mai Hương, Phạm Thị Thục Oanh (2019), "Thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam", Tạp chí Tâm lý học (4), tr. 66- 81, ISSN: 1859-0098.

(3). Phan Thi Mai Huong, Pham Thi Thuc Oanh (2019), "The influence of Depression- Anxiety- Stress on adaptation to the prison life of Vietnamese female prisoner's sample", Proceedings of International Conference "Healthy Behavior in Modern Society", Hanoi, Vietnam, pp 160- 175, ISBN 978-604-9876-48-6.

 

 VNU -USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược