TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 15:14:08 Ngày 14/01/2022 GMT+7
Triển khai hoạt động Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp năm 2022

>>> Công văn số 100/ĐHQGHN - ĐBCL

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng

Ngày 04 tháng 11 năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã thành lập Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp (gọi tắt là Kênh) và giao cho Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục làm đơn vị thường trực của Kênh nhằm phát triển và thúc đẩy văn hóa chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp trong cả nước. Website chính thức của Kênh đặt tại địa chỉ https://unihub.vnu.edu.vn/.

Các nhóm hoạt động chính của Kênh bao gồm: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách; Xây dựng báo cáo và đánh giá giáo dục; Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn theo chuyên đề; Bồi dưỡng và tăng cường năng lực liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn; Tôn vinh, ghi nhận, lan tỏa gương điển hình và thực hành xuất sắc trong quản trị đại học và xây dựng văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng trong cả nước. Nguyên tắc hoạt động của Kênh là phục vụ cộng đồng và phi lợi nhuận.

Để Kênh được hoạt động hiệu quả và thiết thực, ĐHQGHN đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2022 cho Kênh tập trung vào 4 trục nội dung: Đảm bảo chất lượng, Kiểm định chất lượng, Quản trị trường học, Xếp hạng và đối sánh chất lượng giáo dục. Các hoạt động này được diễn ra thường xuyên ở tất cả các tháng trong năm (xem Kế hoạch triển khai hoạt động của Kênh năm 2022 gửi kèm công văn này). Các hoạt động chủ đạo là tập huấn, tọa đàm, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm. Tùy theo tình hình thực tế, Kênh sẽ tiếp tục bổ sung các hoạt động khác trong năm.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo đến các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng trong cả nước quan tâm, đăng ký tham dự các hoạt động trên theo đường link: https://forms.gle/xzLR3K3R8JM32KXm9

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: ThS. Lê Thị Thương, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN. Điện thoại: 0977037785, email: thuonglt@vnu.edu.vn, hoặc tham gia nhóm uniHub trên Zalo để được hỗ trợ kịp thời: https://zalo.me/g/fuzgbe936.

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 KÊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP

TT

Tên khoá học

Mục tiêu

Nội dung chính

Nhóm lĩnh vực (tiểu ban)

Đối tượng tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng phục vụ kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của AUN-QA

Hỗ trợ các trường tự đánh giá và xây dựng báo cáo tự đánh giá

- Khảo sát và áp dụng bộ tiêu chuẩn KĐCL cấp CTĐT trong tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá

- Góp ý báo cáo tự đánh giá

- Tư vấn triển khai các hoạt động ĐBCL và cải tiến, nâng cao chất lượng

- Đảm bảo chất lượng

- Kiểm định chất lượng

- Nhân sự được phân công viết báo cáo tự đánh giá CTĐT

- Lãnh đạo Khoa, Bộ môn phụ trách công tác đào tạo, kiểm định chất lượng

- Đợt 1: 2/2022

- Đợt 2: 9/2022

2

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

Nâng cao kỹ năng kiểm tra đánh giá của giảng viên

- Kỹ năng xây dựng CĐR của học phần

- Kỹ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng CĐR

- Xây dựng Rubrics đáp ứng CĐR

- Tổ chứckiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra

- Kiểm định chất lượng

- Quản trị nhà trường (đổi mới giảng dạy)

Giảng viên các trường đại học, cao đẳng

- Đợt 1: 3/2022

- Đợt 2: 8/2022

3

Quản trị đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

- Thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo trong quản trị trường học và ĐBCLGD.

- Cập nhật những xu thế và tiếp cận mới trong quản trị đại học, ĐBCL và tổ chức đào tạo.

- Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thực hành tốt trong quản trị, ĐBCL và tổ chức đào tạo.

- Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thực hành tốt trong hoạt động chuyển đổi số phục vụ quản trị và đào tạo.

- Xây dựng mô hình trường đại học nghiên cứu định hướng ĐMST

- Áp dụng đối sánh chất lượng trong quản trị đại học

-  Xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong tại các trường ĐH và Cao đẳng

- Mô hình gắn kết giữa Hội đồng trường - Đảng ủy - Ban Giám hiệu trong quản trị đại học

- Tổ chức đào tạo theo mô hình giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra

- Số hoá và chuyển đổi số trong công tác quản trị nhà trường và tổ chức đào tạo

- Quản trị nhà trường

- Đảm bảo chất lượng

- Xếp hạng và đối sánh chất lượng giáo dục

- Lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng: Chủ tịch HĐ trường; Ban Giám hiệu Nhà trường; Bí thư, Phó Bí thư đảng uỷ Nhà trường

- Đợt 1: 4/2022

 

4

Thiết kế và triển khai nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận quốc tế

- Hỗ trợ giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học, cao đẳng trong quá trình viết bài báo khoa học

- Chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm, kỹ năng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến liêm chính học thuật

Thiết kế nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định lượng và công cụ phân tích

Phương pháp nghiên cứu định tính và công cụ phân tích

Viết báo cáo nghiên cứu, trích xuất nghiên cứu để viết bài báo quốc tế

Khai thác học liệu và vấn đề liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học

- Quản trị đại học (nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học)

- Giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học, cao đẳng

- Cán bộ quản lý khoa học của trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu

- Đợt 1: 5/2022

- Đợt 2: 10/2022

5

Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của AUN-QA

Hỗ trợ các trường tự đánh giá và xây dựng báo cáo tự đánh giá

- Tập huấn về bộ tiêu chuẩn cấp CTĐT

- Góp ý báo cáo tự đánh giá

- Tư vấn triển khai các hoạt động ĐBCL và cải tiến, nâng cao chất lượng

- Đảm bảo chất lượng

- Kiểm định chất lượng

- Lãnh đạo nhà trường, nhân sự được phân công viết báo cáo tự đánh giá

- Nhân sự thuộc các phòng ban, hội đồng trường, hội đồng khoa học và đào tạo, hội đồng đảm bảo chất lượng tham gia vào quá trình đánh giá.

- Đợt 1: 6/2022

- Đợt 2: 11/2022

6

Xây dựng đề cương học phần đáp ứng yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục

- Hỗ trợ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo triển khai xây dựng đề cương học phần đáp ứng các yêu cầu của KĐCLGD

- Các quy định về xây dựng đề cương học phần

- Nguyên tắc giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra trong xây dựng đề cương học phần

- Thiết kế chuẩn đầu ra học phần

- Thiết kế các hoạt động dạy và học

- Thiết kế hoạt động kiểm tra đánh giá người học

- Đảm bảo chất lượng

- Kiểm định chất lượng

Giảng viên, lãnh đạo Khoa, Trường phụ trách công tác đào tạo

- Đợt 1: 7/2022

- Đợt 2: 9/2022

7

Phương pháp dạy học trực tuyến

- Cung cấp cho học viên những nguyên tắc, nguyên lý, kiến thức, kỹ năng và cách thức ứng xử phù hợp trong tổ chức dạy học trực tuyến

- Các giải pháp công nghệ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến

- Lập kế hoạch dạy học trực tuyến và tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến

- Kiểm tra, đánh giá trực tuyến và khai thác học liệu mở trực tuyến

- Thu hút, tạo động lực cho người học và đánh giá để cải tiến chất lượng

- Quản trị đại học (đổi mới giảng dạy)

- Giảng viên

- Cán bộ quản lý đào tạo

- Cán bộ quản lý hoạt động ĐBCL

- Đợt 1: 3/2022

- Đợt 2: 8/2022

 

II. HỘI THẢO, TỌA ĐÀM

TT

Tên Hội thảo/toạ đàm

Mục tiêu

Nội dung chính

Nhóm lĩnh vực (tiểu ban)

Đối tượng tham gia

Thời gian thực hiện

1

Đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng

Cung cấp cho người tham gia những chính sách có tác động đến đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của Hoa Kỳ và kinh nghiệm triển khai tại một trường ĐH ở Hoa Kỳ

- Các chính sách có tác động đến đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra.

- Kinh nghiệm triển khai đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

- Thực trạng đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra tại Việt Nam

- Một số đề xuất cho Việt Nam để triển khai, đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

- Đảm bảo chất lượng

- Kiểm định chất lượng

- Giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo, quản lý ĐBCL

Tháng 1/2022

2

Phân tích trắc lượng khoa học phục vụ xây dựng chiến lược KHCN ở trường đại học

Giới thiệu về phương pháp phân tích trắc lượng khoa học và ứng dụng của nó trong việc đánh giá, hoạch định và xây dựng chiến lược KHCN ở trường ĐH

- Giới thiệu về phương pháp phân tích trắc lượng khoa học

- Quy trình thu thập và làm sạch dữ liệu

- Phần mềm VOSVIewer và các phần mềm liên quan

- Phân tích trắc lượng khoa học: ví dụ với các cơ sở GD ĐH trong lĩnh vực KHXH&NV tại Việt Nam

- Bàn tròn thảo luận

Xếp hạng và đối sánh

Lãnh đạo, quản lý của các cơ sở GD ĐH, các nhà hoạch định chính sách về GD ĐH, các nhà nghiên cứu về GD ĐH

Tháng 2/2022

3

Khuyến khích giảng viên tham gia hoạt động bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo

Chia sẻ các chiến lược khuyến khích giảng viên tham gia các hoạt động bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo.

- Những thách thức trong quá trình khuyến khích giảng viên tham gia hoạt động bảo đảm chất lượng tại các trường ĐH Việt Nam.

- Đề xuất các giải pháp khuyến khích giảng viên tham gia các hoạt động bảo đảm chất lượng tại các trường ĐH Việt Nam

- Đảm bảo chất lượng

- Quản trị nhà trường

- Giảng viên, trưởng khoa chuyên môn, và nhân sự thuộc các phòng ban phụ trách công tác BĐCL

3/2022

4

Đào tạo trực tuyến và vấn đề đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến

Cung cấp kiến thức, các thực hành tốt và chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo trực tuyến

- Các chính sách về đào tạo trực tuyến hiện hành

- Áp dụng các nguyên lý ĐBCL trong đào tạo trực tuyến

- Kiểm tra - đánh giá trong đào tạo trực tuyến

- Quản trị đại học (đổi mới giảng dạy)

- Đảm bảo chất lượng

- Giảng viên đại học, cao đẳng và các cá nhân quan tâm đến nội dung này

Tháng 4/2022

5

Xây dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học, cao đẳng

Cung cấp kiến thức và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng văn hóa chất lượng trong các trường đại học và cao đẳng

- Mối quan hệ giữa văn hóa chất lượng và quản trị chất lượng

- Các giá trị cốt lõi, đặc trưng, yếu tố, biểu hiện văn hóa chất lượng của nhà trường

- Qui trình xây dựng văn hóa chất lượng của nhà trường

- Đảm bảo chất lượng

- Kiểm định chất lượng

- Quản trị trường học

Cán bộ làm việc trong các trường đại học, cao đẳng

Tháng 5/2022

6

 

Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong

- Chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn giữa các trường ĐH và CĐ trong xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong nhằm:

- Đáp ứng các yêu cầu của ĐCLGD

- Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

- Đối sánh và đánh giá chất lượng

- Nội hàm và các thành tố của Hệ thống ĐBCL bên trong

- Các công cụ ĐBCL bên trong (đánh giá, giám sát, đối sánh)

- Các quy trình ĐBCL bên trong

- Xây dựng đội ngũ và bộ máy quản lý hoạt động ĐBCL bên trong

- Đảm bảo chất lượng

- Kiểm định chất lượng

- Lãnh đạo các Trường ĐH, CĐ

- Cán bộ quản lý hoạt động ĐBCL

Tháng 7/2022

7

Xếp hạng ĐH gắn với phát triển bền vững

- Chỉ ra mối liên hệ giữa các chỉ số xếp hạng đối với các chỉ số về kết quả thực hiện của cơ sở giáo dục đại học

- Xếp hạng dựa trên kết quả và đảm bảo chất lượng

- Quan điểm và nguyên tắc trong xếp hạng đại học

- Giới thiệu về các Bảng xếp hạng và các chỉ số xếp hạng cốt lõi

- Mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và xếp hạng đại học

- Chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia xếp hạng đại học

- Xếp hạng và đối sánh chất lượng

- Quản trị trường học

- Lãnh đạo các Trường ĐH, CĐ

- Hội đồng Khoa học và đào tạo

- Hội đồng Trường

- Cán bộ quản lý hoạt động ĐBCL

Tháng 9/2022

8

Truyền thông khoa học và vấn đề tham gia xếp hạng đại học của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam`

- Nâng cao vị thế của các trường ĐH Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế

- Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm xếp hạng đại học giữa các CSGD

- Tạo lập uy tín và danh tiếng học thuật và tuyển dụng

- Vấn đề lan tỏa kết quả nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế

- Xếp hạng và đối sánh chất lượng

- Quản trị trường học

- Lãnh đạo các Trường ĐH, CĐ

- Hội đồng Khoa học và đào tạo

- Hội đồng Trường

- Cán bộ quản lý hoạt động ĐBCL

Tháng 11/2022

 Quý vị có thể dùng máy tính hoặc điện thoại quét mã QR dưới đây để vào link đăng ký tham dự:

 Quỳnh Trang
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ