TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hoàn thiện thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2021
Ngày 24/2/2021, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo sơn đã ký công văn 489 /ĐHQGHN-KHCN hoàn thiện thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2021.

Căn cứ kết quả tuyển chọn và kế hoạch ngân sách năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2021. ĐHQGHN đề nghị đơn vị:

- Phối hợp với chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh theo kết luận của Hội đồng khoa học thẩm định thuyết minh; hoàn thiện dự toán kinh phí theo tổng mức kinh phí được thông báo. Thuyết minh đề tài theo Mẫu 05/KHCN ban hành kèm theo Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014.

- Từ năm 2021, ĐHQGHN sẽ ký hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài. Đơn vị phối hợp với chủ nhiệm đề tài dự thảo hợp đồng theo mẫu gửi kèm.

- Cập nhật thuyết minh, hợp đồng thực hiện đề tài trên hệ thống oms.vnu.edu.vn và gửi bản cứng (05 bản thuyết minh; 06 bản hợp đồng) về ĐHQGHN trước ngày 05/3/2021. Những hồ sơ không hợp lệ về thể thức, nội dung, thời gian nộp hồ sơ, cập nhật trên hệ thống oms.vnu.edu.vn sẽ không được phê duyệt thực hiện.

ĐHQGHN trân trọng thông báo./.

>>>>> Xem chi tiết tại đây.

 Mai Phương
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ