TIN TỨC & SỰ KIỆN
Các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Giáo dục
BẬC THẠC SĨ
BẬC TIẾN SĨ
Tên ngành / chuyên ngành
Mã số
Tên ngành / chuyên ngành
Mã số
Ngành Quản lí giáo dục
 
Ngành Quản lí giáo dục
 
Đo lường và đánh giá trong giáo dục *
 
 
 
Ngành Sư phạm Toán
 
 
 
 
 
Ngành Sư phạm Vật lí
 
 
 
 
 
Ngành Sư phạm Hóa học
 
 
 
 
 
Ngành Sư phạm Sinh học
 
 
 
 
 
Ngành Sư phạm Lịch sử
 
 
 
Lí luận và phương pháp dạy học
(bộ môn Lịch sử)
60 14 10
 
 
Ngành Sư phạm Ngữ văn
 
 
 
Lí luận và phương pháp dạy học
(bộ môn Ngữ văn)
60 14 10
 
 
 
Ghi chú:
* Chuyên ngành đào tạo thí điểm
** Chuyên ngành đào tạo đã có từ trước nhưng chưa có mã số
 Ban Đào tạo - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ