TIN TỨC & SỰ KIỆN
Các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Kinh tế
 
Bậc Thạc sĩ
Bậc Tiến sĩ
Ngành Kinh tế chính trị
Mã số
Ngành Kinh tế chính trị
Mã số
Ngành Kinh tế đối ngoại
 
 
 
Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
62 31 07 01
Ngành Quản trị kinh doanh
 
 
 
Quản lí kinh tế
60 34 01
 
 
Quản trị kinh doanh
62 34 05 01
Ngành Tài chính – Ngân hàng
 
 
 
Tài chính và ngân hàng
60 34 20
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
* Chuyên ngành đào tạo thí điểm
** Chuyên ngành đào tạo đã có từ trước nhưng chưa có mã số
 Ban Đào tạo - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ