TIN TỨC & SỰ KIỆN
SINH VIÊN   Học bổng 09:06:53 Ngày 03/12/2023 GMT+7
Đa dạng học bổng ngoài ngân sách cho người học
 (06/07/2022)
ĐHQGHN có hơn 600 suất học bổng ngoài ngân sách năm học 2021-2022
 (01/12/2021)
Quy định xét cấp học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc
 (01/12/2021)
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐHQGHN KHAI THÁC, QUẢN LÝ NĂM HỌC 2020-2021
 (25/02/2020)
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách của ĐHQGHN năm học 2018 - 2019
 (09/03/2018)
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách của ĐHQGHN năm học 2017 - 2018
 (09/03/2018)
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách của ĐHQGHN năm học 2016 - 2017
 (08/09/2016)
Quy định quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 (09/01/2015)
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách năm học 2014 - 2015
 (04/03/2014)
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC BỔNG TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 (15/10/2013)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ