TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:08:45 Ngày 24/07/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Thu Minh
Tên đề tài: Những chuyển biến trong quan hệ Trung Quốc – Indonesia từ năm 2005 đến nay

1. Họ và tên: Trần Thu Minh                                           2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/08/1987                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/ 2016/QĐ-XHNV, ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định Số 4010/QĐ-XHNV, ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh, trong đó, điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ từ “Những chuyển biến trong quan hệ Trung Quốc – Indonesia từ sau chiến tranh lạnh tới nay” thành “Những chuyển biến trong quan hệ Trung Quốc – Indonesia từ năm 2005 đến nay”

7. Tên đề tài luận án: Những chuyển biến trong quan hệ Trung Quốc – Indonesia từ năm 2005 đến nay

8. Chuyên ngành: Trung Quốc học                                 9. Mã số: 62 31 06 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phùng Thị Huệ; PGS. TS. Dương Văn Huy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Trước hết, đây là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu hệ thống và toàn diện về những chuyển biến trong quan hệ Trung Quốc – Indonesia giai đoạn từ năm 2005 đến nay, do đó luận án đã xây dựng một khung phân tích cho nghiên cứu về chuyển biến trong quan hệ song phương.

Thứ hai, luận án đã xác định được hai mốc chuyển biến trong quan hệ Trung Quốc – Indonesia từ sau năm 2005: một là, chuyển biến sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2005; hai là, chuyển biến sau khi hai nước nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2013. Luận án đã phân tích dựa vào các nhân tố như Xu hướng, Sự kiện lớn, và Những thành tựu lớn, tìm ra được nguyên nhân dẫn đến sự chuyển biến.

Thứ ba, luận án đã nhận diện và đánh giá mức độ quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Indonesia dựa theo các tiêu chí trong bảng thước đo mức độ quan hệ đối tác chiến lược của học giả Gajauskai (2013), qua đó đánh giá sự chuyển biến trong quan hệ hai nước, trả lời các câu hỏi: Chuyển biến trên lĩnh vực gì? Chuyển biến theo chiều hướng nào? Tính chất của mỗi lần chuyển biến là thay đổi dần dần hay đột ngột? Trên cơ sở đó, luận án làm rõ đặc trưng quan hệ đối tác chiến lược trong tổng thể chiến lược gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Thứ tư, luận án vận dụng Thuyết bất đối xứng và Lý thuyết về cường quốc tầm trung, làm rõ đặc điểm quan hệ bất đối xứng giữa Trung Quốc với Indonesia, rút ra được nét đặc sắc trong chính sách của hai nước này trong quan hệ song phương.

Cuối cùng, luận án đánh giá tác động của những chuyển biến trong quan hệ Trung Quốc – Indonesia đối với bản thân hai nước, với các nước khác trong khu vực, và với Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp luận chứng khoa học cho quá trình hoạch định chính sách ngoại giao của Việt Nam trong quan hệ bất đối xứng với Trung Quốc;

Thứ hai, kết quả nghiên cứu sẽ được hệ thống thành một nội dung trong chuyên đề giảng dạy về đối ngoại cua Trung Quốc thời kỳ hiện đại, đặc biệt là chuyên đề chuyên sâu về quan hệ Trung Quốc – ASEAN, nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy cho các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Đông phương học và Lịch sử thế giới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Thứ nhất, tiếp tục hướng nghiên cứu liên quan đến quan hệ Trung Quốc – Indonesia trên các lĩnh vực cụ thể và tác động đến Việt Nam;

Thứ hai, mở rộng phạm vi nghiên cứu xoay quanh quan hệ Trung Quốc – ASEAN, nhằm nhận diện rõ hơn quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng;

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Trần Thu Minh (2016), “Những tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – Indonesia từ năm 2005 tới nay”, Nghiên cứu Trung Quốc 2 (174), tr.29-38.

Trần Thu Minh (2016), “Cái nhìn của Indonesia về Sáng kiến Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI”, Sự kiện và Nhân vật nước ngoài 10 (276), tr. 64-69.

Trần Thu Minh (2018), “Sự phân hóa trong cách nhìn nhận Trung Quốc của giới tinh hoa Indonesia”, Sự kiện và Nhân vật nước ngoài 3 (291), tr.46-51.

Trần Thu Minh (2018), “Thực tiễn triển khai Chiến lược “Vành đai và con đường” tại Indonesia”, Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới 4 (264), tr.3-13.

Trần Thu Minh (2018), “Vấn đề lao động Trung Quốc tại Indonesia trong bối cảnh Chiến lược ‘Vành đai và con đường’”, Sự kiện và Nhân vật nước ngoài 6 (294), tr.66-71.

Trần Thu Minh (2018), “Quan hệ Mỹ - Indonesia dưới thời Tổng thống D.Trump”, Sự kiện và Nhân vật nước ngoài 7 (295), tr.50-56.

Trần Thu Minh (2018), “Quan hệ kinh tế Trung Quốc – Indonesia từ năm 2005 đến nay”, Nghiên cứu Trung Quốc 10 (206), tr.27-36.

Trần Thu Minh (2018), “Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – Indonesia: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Nghiên cứu Quốc tế 4 (115), tr.139-159.

Trần Thu Minh (2019), “Ngoại giao quan hệ đối tác của Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc: Nhìn lại và Triển vọng”, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

Trần Thu Minh (2019), “Sự phục hồi của văn hóa Trung Hoa trong cộng đồng người Hoa tại Indonesia sau thời kỳ Trật tự mới”, Nghiên cứu Đông Nam Á 8 (233), tr.73-81.

Trần Thu Minh (2019), “Chính sách đối ngoại của Indonesia đối với Trung Quốc thời kỳ Tổng thống Joko Widodo”, Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới 10 (282), tr.42-50.

 Lan Nguyên
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ