Các khoa trực thuộc
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các khoa trực thuộc
KHOA Y DƯỢC (VNU-SMP)

 

School of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University, Hanoi

Trụ sở: 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (04) 85876451; Fax: (04) 85876451

Website: http://smp.vnu.edu.vn

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

Chủ nhiệm khoa: Trương Việt Dũng

Các Phó Chủ nhiệm:

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Quốc Anh

Trần Bình Giang

Phạm Trung Kiên

Trịnh Hoàng Hà

Đinh Đoàn Long

 

CÁC BỘ MÔN VÀ PHÒNG TRỰC THUỘC

Các phòng chức năng:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

2. Phòng Quản lý đào tạo và khoa học - công nghệ

Các bộ môn:

1. Bộ môn Y Dược học cơ sở

2. Bộ môn Y Dược cộng đồng và Y học dự phòng

3. Bộ môn Nội

4. Bộ môn Ngoại

5. Bộ môn Sản phụ khoa

6. Bộ môn Nhi

7. Bộ môn Liên chuyên khoa

8. Bộ môn Mắt và Tai Mũi Họng

9. Bộ môn Răng Hàm Mặt

10. Bộ môn Kỹ thuật y học

11. Bộ môn Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng

12. Bộ môn Bào chế và Công nghệ Dược phẩm

13. Bộ môn Dược liệu và Dược học cổ truyền

14. Bộ môn Dược lý và Dược lâm sàng

15. Bộ môn Hóa dược và Kiểm nghiệm thuốc

Các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Bệnh viện ĐHQGHN

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Y Dược, ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB của Giám đốc ĐHQGHN.

Khoa Y Dược là đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng

Đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về lĩnh vực y, dược; nghiên cứu khoa học - công nghệ, phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt trình độ quốc tế.

Nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực chuyên môn y, dược đạt chuẩn chất lượng khu vực;

b) Nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực y học, dược học, khoa học sức khỏe, công nghệ và kỹ thuật y học…; tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học sức khỏe phục vụ quản lý, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học - công nghệ;

c) Kết hợp đào tạo với thực hành, khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng;

d) Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; phát triển các mối quan hệ với cộng đồng, với các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở địa phương và trên phạm vi cả nước;

đ) Xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao phù hợp lĩnh vực chuyên môn.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :