CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS
Danh sách các Phó Giáo sư (2018)

Số liệu tính đến ngày 14/11/2018

STT

Số lượng

Họ và tên

Năm sinh

Năm công nhận PGS

Nam

Nữ

I. Cơ quan ĐHQGHN

1

1

Đinh Văn Hường

1962

 

2005

2

2

Nguyễn Kim Sơn

1966

 

2005

3

3

Nguyễn Hồng Sơn

1964

 

2005

4

4

Trương Vũ Bằng Giang

1973

 

2009

5

5

Nguyễn Hoàng Hải

1973

 

2009

6

6

Lê Thị Thu Thủy

 

1970

2009

7

7

Vũ Văn Tích

1975

 

2009

8

8

Nguyễn Hiệu

1976

 

2011

9

9

Đinh Văn Dũng

1969

 

2012

10

10

Lê Tuấn Anh

1978

 

2015

11

11

Nguyễn Tiến Thảo

1977

 

2015

12

12

Phạm Xuân Hoan

1971

 

2016

13

13

Đỗ Đức Minh

1968

 

2017

II. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

14

1

Cao Thế Hà

1952

 

1996

15

2

Nguyễn Chu Hồi

1952

 

1996

16

3

Phạm Trọng Quát

1951

 

1996

17

4

Đoàn Văn Bộ

1952

 

2002

18

5

Nguyễn Đình Dũng

1952

 

2002

19

6

Nguyễn Văn Đậu

1951

 

2002

20

7

Lưu Đức Hải

1953

 

2002

21

8

Đỗ Quang  Huy

1953

 

2002

22

9

Trần Thị Như Mai

 

1956

2002

23

10

Phạm Quốc Triệu

1953

 

2002

24

11

Trần Thạch Văn

1951

 

2002

25

12

Bùi Duy Cam

1953

 

2003

26

13

Trịnh Ngọc Châu

1953

 

2003

27

14

Vũ Văn Phái

1952

 

2003

28

15

Đỗ Trung Tuấn

1954

 

2003

29

16

Phùng Quốc Bảo

1952

 

2004

30

17

Đặng Văn Bào

1956

 

2004

31

18

Nguyễn Xuân Huấn

1952

 

2004

32

19

Trịnh Hồng Thái

1957

 

2004

33

20

Nguyễn Thế Bình

1954

 

2005

34

21

Lưu Thị Lan Hương

 

1959

2005

35

22

Ngô Sĩ Lương

1952

 

2005

36

23

Vũ Đức Minh

1953

 

2005

37

24

Nguyễn Văn Ri

1952

 

2005

38

25

Lê Như Thanh

1953

 

2005

39

26

Lê Văn Vũ

1956

 

2005

40

27

Nguyễn Ngọc Khôi

1953

 

2006

41

28

Nguyễn Hữu Nhân

1960

 

2006

42

29

Đỗ Đức Thanh

1956

 

2006

43

30

Trần Quốc Bình

1969

 

2007

44

31

Phan Minh Giang

1971

 

2007

45

32

Nguyễn Thị Hà

 

1968

2007

46

33

Nguyễn Xuân Hải

1971

 

2007

47

34

Trần Mạnh Liểu

1957

 

2007

48

35

Vũ Hoàng Linh

1968

 

2007

49

36

Nguyễn Vũ Lương

1951

 

2007

50

37

Nguyễn Văn Quảng

1953

 

2007

51

38

Nguyễn Thọ Sáo

1952

 

2007

52

39

Lê Thanh Sơn

1970

 

2007

53

40

Phạm Quang Tuấn

1962

 

2007

54

41

Trần Văn Trản

1951

 

2007

55

42

Nguyễn Văn Vượng

1964

 

2007

56

43

Phạm Văn Bền

1951

 

2009

57

44

Nguyễn Hữu Điển

1951

 

2009

58

45

Đỗ Minh Đức

1974

 

2009

59

46

Trần Thị Hồng

 

1964

2009

60

47

Ngô Thu Hương

 

1966

2009

61

48

Võ Thị Thương Lan

 

1961

2009

62

49

Bùi Văn Loát

1958

 

2009

63

50

Nguyễn Đình Minh

1959

 

2009

64

51

Võ Thanh Quỳnh

1959

 

2009

65

52

Trần Văn Tuấn

1968

 

2009

66

53

Tạ Thị Thảo

 

1973

2009

67

54

Lê Văn Thiện

1971

 

2009

68

55

Trần Văn Thụy

1958

 

2009

69

56

Đỗ Quang Trung

1962

 

2009

70

57

Nguyễn Văn Vịnh

1966

 

2009

71

58

Nguyễn Thanh Sơn

1959

 

2010

72

59

Trần Ngọc Anh

1975

 

2011

73

60

Nguyễn Tiền Giang

1976

 

2011

74

61

Nguyễn Thị Cẩm Hà

 

1974

2011

75

62

Lê Minh Hà

1973

 

2011

76

63

Nguyễn Minh Huấn

1961

 

2011

77

64

Nguyễn Mạnh Khải

1975

 

2011

78

65

Nguyễn Trung Thành

1968

 

2011

79

66

Nguyễn Thị Vân Anh

 

1976

2012

80

67

Trần Thị Dung

 

1966

2012

81

68

Bùi Thị Việt Hà

 

1975

2012

82

69

Lê Thu Hà

 

1971

2012

83

70

Nguyễn Xuân Hoàn

1978

 

2012

84

71

Nguyễn Quang Huy

1974

 

2012

85

72

Vũ Văn Mạnh

1974

 

2012

86

73

Trần Văn Quy

1960

 

2012

87

74

Phùng Quốc Thanh

1961

 

2012

88

75

Lê Trọng Vĩnh

1973

 

2012

89

76

Đỗ Thị Kim Anh

 

1972

2013

90

77

Nguyễn Thanh Bình

1976

 

2013

91

78

Nguyễn Hùng Huy

1978

 

2013

92

79

Đoàn Hương Mai

 

1975

2013

93

80

Từ Bình Minh

1972

 

2013

94

81

Nguyễn Minh Trường

1968

 

2013

95

82

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

1975

2013

96

83

Ngô Thị Tường Châu

 

1973

2015

97

84

Nguyễn Mậu Chung

1957

 

2015

98

85

Trần Quang Đức

1965

 

2015

99

86

Vũ Thanh Hằng

 

1978

2015

100

87

Đinh Thị Bảo Hoa

 

1965

2015

101

88

Phạm Thị Ngọc Mai

 

1977

2015

102

89

Nguyễn Ngọc Minh

1979

 

2015

103

90

Hoàng Thị Mỹ Nhung

 

1978

2015

104

91

Nguyễn Kiều Băng Tâm

 

1972

2015

105

92

Nguyễn Lai Thành

1968

 

2015

106

93

Hoàng Thị Minh Thảo

 

1979

2015

107

94

Dương Hồng Anh

1973

 

2016

108

95

Chu Ngọc Châu

 

1979

2016

109

96

Trần Anh Đức

1979

 

2016

110

97

Nguyễn Thị Hoàng Liên

 

1974

2016

111

98

Nguyễn Hoàng Nam

1979

 

2016

112

99

Phó Đức Tài

1972

 

2016

113

100

Nguyễn Thế Toàn

1973

 

2016

114

101

Nguyễn Hữu Thọ

1979

 

2016

115

102

Ngạc An Bang

1971

 

2017

116

103

Nguyễn Thạc  Dũng

1980

 

2017

117

104

Nguyễn Thùy Dương

 

1979

2017

118

105

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1978

2017

119

106

Hoàng Thị Hương Huế

 

1974

2017

120

107

Mạc Đình Hùng

1982

 

2017

121

108

Mẫn Quang Huy

1973

 

2017

122

109

Nguyễn Quang Hưng

1971

 

2017

123

110

Nguyễn Thị Ánh Hường

 

1976

2017

124

111

Lê Đức Minh

1973

 

2017

125

112

Đỗ Phúc Quân

1968

 

2017

126

113

Lê Hoàng Sơn

1984

 

2017

127

114

Phạm Anh  Sơn

1980

 

2017

128

115

Trần Thị Thanh Vân

 

1977

2017

129

116

Đinh Xuân Thành

1974

 

2017

130

117

Nguyễn Thị Minh Thuyết

 

1976

2017

131

118

Ninh Văn Thu

1979

 

2017

132

119

Đặng Thị Thanh Thủy

 

1978

2017

133

120

Lê Tuấn Tú

1978

 

2017

III. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

134

1

Vũ Quang Hào

1955

 

1996

135

2

Phạm Gia Lâm

1953

 

1996

136

3

Phạm Quang Long

1953

 

1996

137

4

Trần Kim Đỉnh

1952

 

2002

138

5

Nguyễn Đình Lê

1952

 

2002

139

6

Lâm Bá Nam

1954

 

2002

140

7

Ngô Đăng Tri

1953

 

2002

141

8

Hà Văn Đức

1954

 

2003

142

9

Phạm Văn Khoái

1956

 

2003

143

10

Dương Xuân Sơn

1954

 

2003

144

11

Trần Đức Thanh

1951

 

2003

145

12

Nguyễn Chí Hoà

1955

 

2004

146

13

Trần Khánh Thành

1957

 

2004

147

14

Nguyễn Hữu Đạt

1953

 

2005

148

15

Nguyễn Hồng Cổn

1956

 

2005

149

16

Vũ Quang Hiển

1951

 

2005

150

17

Vũ Thị Phụng

 

1959

2005

151

18

Đỗ Thu Hà

 

1961

2006

152

19

Hoàng Hồng

1953

 

2006

153

20

Nguyễn Phạm Hùng

1958

 

2006

154

21

Đoàn Đức Phương

1954

 

2006

155

22

Vũ Văn Quân

1963

 

2006

156

23

Nguyễn Hồi Loan

1953

 

2006

157

24

Vũ Văn Thi

1954

 

2006

158

25

Nguyễn Văn Chính

1956

 

2007

159

26

Đinh Xuân Lý

1957

 

2007

160

27

Trần Thị Minh Hòa

 

1966

2007

161

28

Đỗ Thị Hòa Hới

 

1958

2007

162

29

Nguyễn Quang Hưng

1961

 

2007

163

30

Phạm Thành Hưng

1953

 

2007

164

31

Trần Thị Quý

 

1957

2007

165

32

Phạm Văn Quyết

1956

 

2007

166

33

Phạm Ngọc Thanh

1952

 

2007

167

34

Lê Đình Chỉnh

1954

 

2009

168

35

Đào Duy Hiệp

1953

 

2009

169

36

Đặng Xuân Kháng

1954

 

2009

170

37

Hoàng Mộc Lan

 

1956

2009

171

38

Phạm Công Nhất

1963

 

2009

172

39

Phan Phương Thảo

 

1962