Tin tức
Trang chủ   >  Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc  >   Tin tức  >  
Những mắt xích quan trọng trong bộ máy vận hành Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc
Đó là khẳng định của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trong buổi làm việc với 2 đơn vị là Trung tâm phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc (Trung tâm PT ĐHQGHN tại Hòa Lạc) và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc (Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc) - Hai đơn vị đầu mối thực hiện các chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQGHN trong công tác triển khai dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Ngày 10/5/2018, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với Trung tâm PT ĐHQGHN tại Hòa Lạc và Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Đây là những đơn vị mới được tái sắp xếp, tái cấu trúc cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, nhiệm vụ mới, đang trong giai đoạn đầu vận hành và cần sớm đi vào hoạt động hiệu quả, ổn định.

Tham dự các buổi làm việc có tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động của 02 đơn vị cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo, ý kiến trao đổi thảo luận của tập thể cán bộ viên chức và người lao động các đơn vị; ý kiến trao đổi lại của các ban liên chức năng và ý kiến của PGiám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải. Giám đốc ĐHQGHN đã biểu dương những kết quả bước đầu mà 2 đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo 02 đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, nhân sự, thực hiện đúng các chỉ đạo của ĐHQGHN, hòa nhập và phối hợp hiệu quả cùng các đơn vị liên quan bên trong và bên ngoài ĐHQGHN vì một mục tiêu xây dựng thành công đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc - một trong những nhiệm vụ chiến lược trong tiến trình phát triển ĐHQGHN trở thành một đại học xanh, thông minh, sánh ngang các đại học tiên tiến thế giới. 

Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc Nguyễn Đức Đăng báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc với Trung tâm PT ĐHQGHN tại Hòa Lạc, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã nghe lãnh đạo Trung tâm trình bày các khó khăn, lợi thế của đơn vị trong hoạt động. Là đơn vị có chức năng đảm bảo an toàn đất đai, tài sản, môi sinh môi trường của ĐHQGHN tại Hòa Lạc và Ba Vì, Trung tâm đã đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và công tác dịch vụ đối với các sự kiện của ĐHQGHN. Trong thời gian vừa qua, Trung tâm đang từng bước cải thiện chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ, đặc biệt đã tăng cường phối hợp với các Ban chức năng của ĐHQGHN để thực hiện các công việc theo chỉ đạo của ĐHQGHN. Hiện nay, Trung tâm đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc, kiện toàn các đơn vị trực thuộc, tổ chức đảng, đoàn thể và bước đầu đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.  

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhận định: nhiệm vụ bảo vệ, quản lý đất đai, tài sản của ĐHQGHN tại Hoà Lạc là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ trong giai đoạn hiện tại mà còn trong tương lai. ĐHQGHN sẽ dành sự quan tâm và hỗ trợ tương xứng với nhiệm vụ mà Trung tâm đang thực hiện. Giám đốc chỉ đạo, Trung tâm cần thực hiện thật tốt chức năng nhiệm vụ được giao để bảo vệ tư vấn khai thác các nguồn lực đất đai, tài sản của ĐHQGHN tại Hòa Lạc theo hướng các hoạt động dịch vụ phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu. Các hoạt động cần vận hành một cách chuyên nghiệp, hiệu quả để từng bước bám sát kế hoạch phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đất đai, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm. Bên cạnh đó, Trung tâm cần ưu tiên đặc biệt tới việc tạo điều kiện việc làm sau tái định cư đối với người dân địa phương khi triển khai các hoạt động dịch vụ của Trung tâm.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc Hoàng Đức Thắng
báo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc với Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Ban trình bày về hoạt động của Ban thời gian gần đây và tâm tư nguyện vọng của cán bộ nhân viên khi là thành viên mới của ĐHQGHN. Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo, với chức năng tham mưu, tư vấn công tác kế hoạch tài chính, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Ban Giám đốc ĐHQGHN trong Dự án tại Hòa Lạc, do vậy, Ban cần tích cực hòa nhập sâu rộng và phối hợp hiệu quả với Văn phòng ĐHQGHN, các Ban chức năng và các đơn vị liên quan trong ĐHQGHN để cùng ĐHQGHN triển khai nhiệm vụ chung.

Kết luận tại buổi làm việc, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc cần dành nhiều thời gian, trí tuệ và công sức hơn cho công tác kế hoạch của năm 2019 và các năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công một khu đô thị đại học hiện đại, thông minh tại Hoà Lạc. Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, các chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ban cần tăng cường đoàn kết nội bộ từ ban lãnh đạo cho tới toàn thể cán bộ, viên chức người lao động. Các hoạt động cần đảm bảo công khai, minh bạch. Giám đốc mong muốn, với niềm tin, sự đoàn kết, đồng lòng và những thành tích đạt được trong thời gian qua và hứa hẹn những thắng lợi mới, tập thể cán bộ của Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc sẽ góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Kết thúc 2 buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN giao các đơn vị và Ban chức năng tổ chức các buổi làm việc chuyên đề với từng đơn vị để triển khai các công việc cho từng thời gian và giai đoạn cụ thể.

 

 Thùy Dương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :