Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.25
Hợp tác và hội nhập quốc tế: Lý luận và thực tiễn
PGS. TS. Hoàng Khắc Nam,
Trường ĐHKHXH&NV
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế; 04 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;  
- 01 sách chuyên khảo;
- 01 báo cáo tư vấn bộ/ngành;
-Hỗ trợ 02 ThS hoặc 01 TS
4/2014-4/2016
2
QG.14.26
Giá trị và bảo tồn văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống ở làng cổ Đường Lâm qua kinh nghiệm của Nhật Bản
TS. Phan Hải Linh
Trường ĐHKHXH&NV
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế SCOPUS, 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 sách chuyên khảo;
- 01 báo cáo tư vấn;
- Hỗ trợ 02 ThS 
4/2014-4/2016
3
QG.14.27
Quá trình hình thành kiến trúc an ninh mới ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và tác động đến Việt Nam
PGS. TS. Phạm Quang Minh
Trường ĐHKHXH&NV
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế SCOPUS, 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 sách chuyên khảo
- Hỗ trợ 02 ThS 
4/2014-4/2016
4
QG.14.28
Hoạt động buôn bán gốm sứ Bắc Việt Nam thế kỷ XVI-XVIII
TS. Đỗ Thị Thùy Lan, Trường ĐHKHXH&NV
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 báo cáo hội nghị quốc tế;
- 01 sách chuyên khảo;
- Đào tạo 01 ThS; 01 CN
4/2014-4/2016
5
QG.14.29
Đào tạo và nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ở ĐHQGHN thành tựu và vấn đề đặt ra (1974- 2014)
PGS.TS. Ngô Đăng Tri,
Trường ĐHKHXH&NV
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 sách chuyên khảo;
- Hỗ trợ 02 CN, 01 ThS
4/2014-4/2015
6
QG.14.30
Văn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải (giai đoạn 1990-2000)
PGS. TS. Lý Hoài Thu,
Trường ĐHKHXH&NV
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 sách chuyên khảo;
- Hỗ trợ 02 ThS hoặc 01 NCS
4/2014-4/2016
7
QG.14.31
Báo chí với vấn đề biển đảo và duyên hải Việt Nam
PGS. TS. Dương Xuân Sơn,
Trường ĐHKHXH&NV
- 01 bài báo quốc tế; 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- Hỗ trợ 02 ThS hoặc 01 TS
4/2014-4/2016
8
QG.14.32
Nghiên cứu Hán văn trong chương trình cải lương giáo dục khoa cử (1906-1919)
PGS. TS. Phạm Văn Khoái,
Trường ĐHKHXH&NV
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước
- 1 sách chuyên khảo
- Hỗ trợ 02 CN, 01 ThS
4/2014-4/2016
9
QG.14.33
Phát hiện, khảo sát và nghiên cứu cụm di tích lịch sử- văn hóa có ý nghĩa đặc biệt tại tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
GS. Trần Ngọc Vương,
Trường ĐHKHXH&NV
- 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước
-01 báo cáo HN quốc tế
-01 sách chuyên khảo
- Hỗ trợ 01 ThS
4/2014-4/2016
10
QG.14.34
Thực trạng và giải pháp phát triển mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Trường ĐHKHXH&NV
- 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước
-01 báo cáo Hội nghị KH quốc tế
- 01 sách chuyên khảo
- Hỗ trợ 01 CN, 02 ThS
4/2014-4/2016
11
QG.14.35
Vấn đề chậm nói ở trẻ hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp
PGS. TS. Trần Thu Hương,
Trường ĐHKHXH&NV
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 báo cáo Hội nghị KH quốc tế;
- 01 sách chuyên khảo;
-Hỗ trợ 01 ThS; 01 CN
4/2014-4/2016
12
QG.14.36
Xã hội hóa nghề nghiệp và xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay
PGS.TS. Phạm Văn Quyết,
Trường ĐHKHXH&NV
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 báo cáo hội nghị trong nước;
- 01 sách chuyên khảo
- Hỗ trợ 02 ThS, 01TS , 02CN
4/2014-4/2016
13
QG.14.37
Biến đổi xã hội và văn hóa ở làng công giáo từ sau đổi mới đến nay (Nghiên cứu trường hợp làng Thạch Bích, xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội)
PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh, Trường ĐHKHXH&NV
- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế ; 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;  
- Hỗ trợ 01 ThS, 01CN
4/2014-4/2016
14
QG.14.38
Trẻ em khuyết tật vận động ở Hà Nội: thực trạng và các hướng tiếp cận can thiệp
TS.Trần Văn Kham, Trường ĐHKHXH&NV
- 01 bài báo quốc tế; 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 báo cáo hội nghị quốc tế;
- Hỗ trợ 01 ThS, 01CN
4/2014-4/2016
15
QG.14.39
Ứng xử bạo lực với bạn bè ở học sinh PTTH Hà Nội: Thực trạng và các giải pháp can thiệp tại trường học
TS. Nguyễn Thị Như Trang, Trường ĐHKHXH&NV
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 02 báo cáo hội nghị quốc tế;
- Hỗ trợ 01 ThS, 01CN
4/2014-4/2016
16
QG.14.40
Biến đổi kinh tế, xã hội của người Tà-Ôi tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế
TS. Nguyễn Trường Giang,
Trường ĐHKHXH&NV
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 sách chuyên khảo;
- Hỗ trợ 01 CN, 01 ThS
4/2014-4/2016
17
QG.14.41
Một số vấn đề ngôn ngữ Truyền thông và Tiếp thị qua nhóm sản phẩm truyền thông tiếng Việt
TS. Đinh Kiều Châu, Trường ĐHKHXH&NV
- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
- 01 sách chuyên khảo;
4/2014-4/2016

 

 MP - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :