danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:41:53 Ngày 22/10/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 4689/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 07/12/2017
Trích yếu : Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Thông tin và Tính toán. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội