danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:15:29 Ngày 21/10/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 123/HD-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 09/01/2018
Trích yếu : Hướng dẫn số 123/HD-ĐHQGHN về việc thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội