danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 15:08:46 Ngày 15/12/2018 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 1600/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 17/05/2018
Trích yếu : Ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội