Các trường đại học
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Các trường đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38584615 - 8581419; Fax: (04) 38583061
E-mail: dhkhtn@hn.vnn.vn; Website: http:// www.hus.vnu.edu.vn
 
BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng: PGS.TS Bùi Duy Cam
Phó Hiệu trưởng: GS. TS. Nguyễn Hữu Dư
Phó Hiệu trưởng: GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương
Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Nội
Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Phan Tuấn Nghĩa
 
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
 
Phòng Tổ chức Cán bộ
ĐT: (04) 38583905
Phòng Hành chính - Đối ngoại
ĐT: (04) 38581419
Phòng Đào tạo
ĐT: (04) 38583795
Phòng Sau Đại học
ĐT: (04) 35583307
Phòng Khoa học Công nghệ
ĐT: (04) 38585277
Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên
ĐT: (04) 38581283
Phòng Kế hoạch - Tài vụ
ĐT: (04) 38586849
Phòng Quản trị - Bảo vệ
ĐT: (04) 38581421
 
CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC
 
Khoa Toán - Cơ - Tin học
ĐT: (04)38581135
 
Khoa Vật lý
ĐT: (04) 38584069
 
Khoa Hóa học
ĐT: (04) 38253503        
 
Khoa Sinh học
ĐT: (04)8584734
 
Khoa Địa lý
ĐT: (04) 38581420
 
Khoa Địa chất
ĐT: (04) 38585097
 
Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
ĐT: (04) 38584943
 
Khoa Môi trường
ĐT: (04) 38584995
 
CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC
Trung tâm Nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển bền vững
Trung tâm Mô hình hóa và Công nghệ môi trường
Trung tâm Hóa dầu
Trung tâm Động lực và Môi trường
Trung tâm Khoa học vật liệu
Trung tâm Tính toán hiệu năng cao
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :