Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Khoa Quốc tế

TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.57
Đề xuất thuật toán định tuyến theo Cluster, theo chuỗi và đa chặng đem lại hiệu quả năng lượng trong mạng cảm biến không dây
TS. Nguyễn Thanh Tùng, Khoa Quốc tế
- 01 bài báo tạp chí quốc tế ISI; 02 bài báo đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc hệ thống IEEE/SCOPUS/Springer Link;
- Hỗ trợ 01 NCS, 01 ThS
4/2014-4/2016

 MP - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :