Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH TOÁN - CƠ

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Địa chỉ liên hệ
Chức trách trong Hội đồng
1
PGS. TSKH. Đặng Hùng Thắng
Trường ĐHKHTN
Chủ tịch
2
GS.TSKH. Đinh Dũng
Viện CNTT - ĐHQGHN
P. Chủ tịch
3
PGS.TS. Vũ Hoàng Linh
Trường ĐHKHTN
vhlinh.vnu@gmail.com
Thư ký
4
GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh
Viện trưởng viện Cơ – Viện KHCN Việt Nam
Uỷ viên
5
GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
6
GS.TS. Nguyễn Hữu Dư
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
7
PGS. TSKH. Nguyễn Đình Đức
Trưởng Ban Đào tạo
Uỷ viên
8
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
9

PGS.TS Phạm Chí Vĩnh

Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
10
TS. Lê Anh Vinh
Trường ĐHGD
Uỷ viên
11
TS. Đặng Thế Ba
Trường ĐHCN
Uỷ viên

(Danh sách gồm 11 người)

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :