Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Giáo sư Hoàng Tụy với các công trình thuộc lĩnh vực tối ưu toàn hóa, nổi bật là 2 công trình: "Giải tích tối ưu toàn cục" và "Quy hoạch D.C và ứng dụng" (những năm 60)

Giáo sư Hoàng Tụy cho tới năm 1995 đã công bố gần 100 công trình khoa học về lĩnh vực tối ưu hóa. Những công trình đó đã được nhiều nhà khoa học và công nghệ quan tâm sử dụng. Các công trình thuộc lĩnh vực tối ưu hóa của ông đã được hệ thống lại trong 3 cuốn sách: Tối ưu hóa toàn cục được viết bằng tiếng Anh, viết chung với R.Host do nhà xuất bản ở Đức in năm 1996, “Tối ưu hóa toàn cục trên các cấu trúc thấp” viết chung với H. Konno và P.T.Thạch, do nhà xuất bản Kluwer in năm 1996, “Giải tích lồi và tối ưu hóa” do nhà xuất bản Kluwer in năm 1998.

Trong các công trình nghiên cứu của mình, giáo sư đã đưa ra các phương pháp giải rất độc đáo, có tính khả thi, và đưa các bài toán vào giải quyết nhiều lĩnh vực quan tọng trong thực tế, cụ thể như:

GS. Hoàng Tụy thuyết trình về bài toán tối ưu tòan cục tại hội thảo khoa học của Khoa Tóan - Cơ - Tin học.
Ảnh: Bùi Tuấn

- Phương pháp cắt (ngày nay trong nhiều tài liệu gọi là phương pháp cắt Hoàng Tụy). Khi giải bài toán tìm cực tiểu hàm lõm trên đa diện, tác giả đã đưa ra phương pháp cắt: cắt đi những miền đóng vai trò quan trọng từng bước giải và chứng minh rằng những phần còn lại của đa diện tiến tới một điểm tối ưu của bài toán cho trước.

- Phương pháp nhánh cận để giải nhiều bài toán tối ưu toàn cục: tác giả đã tính được độ phức tạp trong nhiều bài toán cụ thể.

- Phương pháp xấp xỉ liên tiếp: tác giả đã đưa ra được nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải một bài toán tối ưu toàn cục – một lĩnh vực rất khó trong toán học và có nhiều ứng dụng trong thực tế.

- Phương pháp tiếp cận được tác giả đưa ra khi giải bài toán quy hoạch D.C để tìm điểm tối ưu toàn cục.

Những công trình nghiên cứu của giáo sư đã đóng góp trong việc khai sinh một số chuyên ngành trong toán học, trong đó có quy hoạch D.C, tối ưu toàn cục. Kết quả nghiên cứu của giáo sư có nhiều ứng dụng trong kinh tế, quản lý, kỹ thuật như các bài toán về mạng giao thông, quy hoạch vùng kinh tế, định vị xây dựng các trung tâm thương mại, các bài toán trong thiết kế, nhận dạng trong sinh vật. hóa học cao phân tử (như xét cấu trúc phân tử của hợp chất nhân tạo…) giúp giải quyết nhiều vấn đề cấp bách trong nông nghiệp

Giáo sư là người đầu tiên truyền bá vận trù học vào nước ra và đã sử dụng kiến thức khoa học cỉa bộ môn này để giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trong chiến tranh

Giáo sư sinh ngày 7/12/1927 tại Điện Bàn, Quảng nam, Viện trưởng Viện Toán học (1980-1990), Tổng biên tập của 2 tạp chí Toán học Việt Nam, Ủy viên Ban biên tập của 3 tạp chí toán học quốc tế: Quy hoạch toán học, Tối ưu hóa, Tối ưu hóa toàn cục, được Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996

GS. Hòang Tụy và GS. Kantorovic

GS. Hoàng Tụy cùng các nhà khoa học được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh

GS. Hoàng Tụy (giữa) và các đồng nghiệp

 Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :