danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 08:49:03 Ngày 23/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 3493/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 03/10/2014
Trích yếu : Ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội