danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:45:31 Ngày 08/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Công đoàn
Ký hiệu : 07/QĐ-CĐ
Ngày ban hành : 26/02/2018
Trích yếu : Thành lập các Ban thuộc Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cơ quan ban hành : Công đoàn ĐHQGHN