GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Lê Quân

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 TT

Họ và tên

Chức danh, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Quản lý

1.

Lê Quân

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

3.

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

Phạm Bảo Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5.

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ

6.

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 TT

Họ và tên

Chức danh

Ban Chấp hành

Quản lý

1.

Lê Quân

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

Phạm Bảo Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN 

5.

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Chỉ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ

6.

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

7.

Vũ Văn Thắng

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

8.

 Trần Quốc Bình

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh - Sinh viên, Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN

9.

Nguyễn Đình Đức

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ 

10.

Phạm Xuân Hoan

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính

11.

Nguyễn Thị Anh Thu

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

12.

Vũ Văn Tích

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư

13.

Trần Trí Trung

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế

14,

Đoàn Văn Cường

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban TCCB

15.

Hoàng Anh Tuấn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN,

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV

16.

Nguyễn Việt Hà

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

17.

Nguyễn Trúc Lê

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế

18.

Nguyễn Quý Thanh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

19.

Nguyễn Hoàng Oanh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật

20.

Nghiêm Xuân Huy

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

21.

Nguyễn Thị Quế Anh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật

22.

Nguyễn Hoàng Sơn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thư viện và Tri thức số

23.

Lê Trung Thành

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quốc tế

24.

Trương Ngọc Kiểm

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư

 

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025:

 STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Quản lý

1

Phạm Bảo Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Trần Trí Trung

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế

3

Nguyễn Tiến Vinh

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông

4

Nguyễn Thị Quế Anh

Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật

5

Nguyễn Thu Hương

Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

6

Nguyễn Tiến Thảo

Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

7

Nguyễn Thị Thúy  Hà

Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

 

6. Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025:

 TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Quản lý

1

Nguyễn Hiệu 

Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Vũ Văn Thắng 

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Chánh văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

3

 Đoàn Văn Cường

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Ban Tổ chức Cán bộ 

4

 Trần Mạnh Cường

Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

5

Dương Quỳnh Hoa 

Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

UVBTV Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Trường ĐH Ngoại ngữ

 

7. Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Quản lý

1

 Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ 

2

Trương Ngọc Kiểm 

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư 

3

 Nguyễn Minh Trường

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên

4

 Trương Vũ Bằng Giang

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Chánh Văn phòng các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm, kiêm Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 

5

 Mai Hoàng Anh

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Chánh Văn phòng ĐHQGHN

6

 Lại Quốc Khánh

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường KHXH&NV

7

Đinh Xuân Thành

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8

Vũ Văn Hải

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

ĐUV Đảng ủy, Trưởng Phòng Công tác và Chính trị học sinh sinh viên, Trường ĐH Ngoại ngữ

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :