Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vật liệu và Năng lượng

(Kèm theo Quyết định số 4688/QĐ-ĐHQGHN ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN) 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức trách trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ tịch

2

PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang

Trường Đại học Công nghệ

Thư ký

4

TS. Ngạc An Bang

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

5

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

6

GS.TS. Bạch Thành Công

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

7

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

8

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

9

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Ủy viên

10

PGS.TS. Vũ Đình Lãm

Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

11

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

12

PGS.TS. Phạm Đức Thắng

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

13

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

(Danh sách gồm 13 người)

 Ban KHCN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :