Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học Quản trị và Kinh tế

 (Kèm theo Quyết định số 4685/QĐ-ĐHQGHN ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

Chức trách trong HĐ

1

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đào Thanh Trường

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

P Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Khoa Luật

P Chủ tịch

4

TS. Trần Quang Tuyến

Trường Đại học Kinh tế

Thư ký

5

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

Khoa Luật

Uỷ viên

6

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Trường Đại học Việt Nhật

Uỷ viên

7

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Trường Đại học Kinh tế

Uỷ viên

8

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Khoa Luật

Uỷ viên

9

TS. Nguyễn Đức Thành

Trường Đại học Kinh tế

Uỷ viên

10

TS. Phạm Quốc Thành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

11

TS. Võ Trí Thành

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Ủy viên

12

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Khoa Quản trị Kinh doanh

Uỷ viên

13

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

Trường Đại học Kinh tế

Uỷ viên

(Danh sách gồm 13 người)

 Ban KHCN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :