Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sự sống

(Kèm theo Quyết định số 4687/QĐ-ĐHQGHN ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN) 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức trách trong HĐ

1

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Chủ tịch

2

GS.TS. Lê Ngọc Thành

Bệnh viện E Hà Nội

P Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

Khoa Y - Dược

Thư ký

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

5

PGS.TS. Nông Văn Hải

Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

6

PGS.TS. Dương Văn Hợp

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Uỷ viên

7

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

8

PGS.TS. Đinh Đoàn Long

Khoa Y - Dược

Uỷ viên

9

PGS.TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

10

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

11

GS.TS. Nguyễn Đình Thành

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

12

TS. Trịnh Thành Trung

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Uỷ viên

13

PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

(Danh sách gồm 13 người)

 Ban KHCN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :