Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật

(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-ĐHQGHN ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ
trong HĐ

1

GS.TS. Vũ Đức Nghiệu

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Đặng Hồng Sơn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thư ký

4

PGS.TS. Lâm Quang Đông

Trường Đại học Ngoại ngữ

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ủy viên

6

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

Viện Ngôn Ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Uỷ viên

7

GS.TS. Nguyễn Hoà

Trường Đại học Ngoại ngữ

Uỷ viên

8

PGS.TS. Lại Quốc Khánh

Viện Trần Nhân Tông

Ủy viên

9

PGS.TS. Phạm Gia Lâm

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

10

GS.TS. Lê Hồng Lý

Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Uỷ viên

11

PGS.TS. Vũ Văn Quân

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ủy viên

12

PGS.TS. Phạm Xuân Thạch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

13

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Uỷ viên

 (Danh sách gồm 13 người)

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :